Jaunumi

Atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2016.gadam” Valsts sporta medicīnas centram (turpmāk – Centrs) valsts budžeta finansētu veselības aprūpes pakalpojumu „Padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude” 2016.gadā jānodrošina 14 200 sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko (turpmāk – sportists) slodzi vecumā līdz 18 gadiem.

Pieraksts Centra veselības aprūpes pakalpojumiem tiek veikts rindas kārtībā, t.sk. valsts budžeta finansētam veselības aprūpes pakalpojumam „Padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude”, uz kuru sportistus piesaka sporta organizācijas:
– nosūtot Centram pieteikumu ar informāciju par sportistu skaitu un vēlamo padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes laiku,
– vai arī sportists pierakstās individuāli Centra reģistratūrā.

Centrā uz 2016.gada 5.februāri valsts budžeta finansētu veselības aprūpes pakalpojumu „Padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude” rindā līdz 2016.gada 30.decembrim jau ir pieteikti vairāk kā sporta organizāciju 15 000 sportisti.

Ņemot vērā, ka Centrs 2016.gadā valsts budžeta finansētu veselības aprūpes pakalpojumu „Padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude” var nodrošināt un veikt 14 200 sportistiem, Centrs no 2016.gada 8.februāra pārtrauc pieņemt un reģistrēt sporta organizāciju sūtītos pieteikumus.

Pašreiz valsts budžeta finansētam veselības aprūpes pakalpojumam „Padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude” sportists (ja ir dokumentārs pierādījums, ka trenējas kādā sporta veidā) var pieteikties individuāli Centra reģistratūrā, zvanot pa tālruni 67226002, 27839556.

Ievietots 08.02.2016


Valsts sporta medicīnas centra Facebook lapa

Valsts sporta medicīnas centrs (turpmāk – Centrs) sāk rosīties Facebook lapā, kuru var atrast meklētājā ierakstot atslēgas vārdus “Valsts sporta medicīnas centrs”.
Jaunajā Facebook lapā Centrs iecerējis informēt apmeklētājus par jaunumiem un izmaiņām Centra darbībā. Facebook lapa piedāvās iespēju atstāt Jūsu komentāru vai interesējošo jautājumu, kā arī būt informētiem par citām Centra aktivitātēm.
Visiem Centra Facebook lapas sekotājiem būs iespēja iepazīties ar visiem pasākumiem, kuru organizēs vai kuros piedalīsies Centra darbinieki.

Ātrākais ceļš uz Centra Facebook lapu.

Ievietots 03.02.2016


Valsts sporta medicīnas centra vizīte Liepājā

Jauno 2016. gadu Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) vadība sāka ar vizīti Liepājā. Galvenais mērķis bija klātienē iepazīties ar visu Liepājas pilsētas sporta skolu vadību un kopīgi apskatīt veselības aprūpei piešķirtās telpas, kur Centra ārstniecības personas veic medicīniskās pārbaudes.

2016.gada 12.janvārī vizītē uz Liepāju devās Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere, direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre un sabiedrisko attiecību speciālists Toms Stašulāns. Liepājā Centra pārstāvjus uzņēma Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes vadītājs Artis Lagzdiņš.

Centrs vizīti sāka ar Liepājas olimpisko sporta centru, kurā notika sanāksme ar visu Liepājas pilsētas sporta skolu vadību. Vēlāk ar Inesi Luteri un Aiju Kalnīti tika apskatītas visas Liepājas pilsētas sporta skolas: Liepājas Sporta spēļu skola, Liepājas Kompleksā sporta skola, Liepājas Tenisa sporta skola, Liepājas Futbola skola, Vingrošanas nodaļa.

Vizītes laikā tika sasniegti visi mērķi: Centra vadība iepazinās ar Liepājas pilsētas sporta skolu vadību, tika pārrunāta esošā un turpmākā sadarbība, kā arī apskatītas Centra ārstniecības personām piešķirtās darba un izmitināšanas telpas.

Sanāksme

Centra apskatītās ēkas

Ārstniecības personālam paredzētās darba telpas

Ārstniecības personālam paredzētās izmitināšanas telpas

Ievietots 19.01.2016


Valsts sporta medicīnas centrs dosies uz Liepājas sporta skolām

Valsts sporta medicīnas centra ārstniecības personas (turpmāk – Centrs) laikā no 2016.gada 4.janvāra līdz 2016.gada 22.janvārim dosies uz Liepājas Sporta spēļu skolu, Liepājas Komplekso sporta skolu, Liepājas Futbola skolu, lai sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi veiktu veselības aprūpi, t.i. padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi).
Centrs 2016.gadā plāno apmeklēt visas sporta skolas, kurās tiek veiktas medicīniskās pārbaudes un kurās ir plānots medicīniskās pārbaudes veikt uz vietas attiecīgajā pilsētā.

2016.gada 12.janvārī vizītē uz Liepāju dosies Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere, direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre un sabiedrisko attiecību speciālists Toms Stašulāns. Liepājā Centra pārstāvjus uzņems Liepājas Sporta pārvaldes vadītājs Artis Lagzdiņš.

Tikšanās mērķis ir klātienē iepazīties un aprunāties ar visu Liepājas sporta skolu (Liepājas Sporta spēļu skola, Liepājas Kompleksā sporta skola Liepājas Tenisa sporta skola, Liepājas Futbola skola, Florbola skola) vadību un kopīgi apskatīt veselības aprūpei piešķirtās telpas, kur Centra ārstniecības personas veic medicīniskās pārbaudes. Tiks pārrunāta esošā un turpmākā sadarbība ar skolām un meklēti risinājumi, kā šo sadarbību varētu pilnveidot. Visas tikšanās tiks fotogrāfētas sabiedrības informēšanai un publicētas Centra mājaslapā.

Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere uzsver:”Centra viena no galvenajām prioritātēm ir bijusi un būs sporta skolu sportistu veselības aprūpe gan Rīgā, gan reģionos. Bez attiecīgas veselības kontroles sports mūsu valstī nav iedomājams. Esam priecīgi, ka varam apmeklēt Liepājas sporta skolas.”

Toms Stašulāns, VSMC sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 26396220
E-pasts: Toms.Stasulans@vsmc.gov.lv

Sabīne Vaska- Epnere, VSMC direktore
E-pasts: Sabine.Vaska-Epnere@vsmc.gov.lv

Andžela Gudre, VSMC direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos
E-pasts: Andzela.Gudre@vsmc.gov.lv

Ievietots 11.01.2016


Valsts sporta medicīnas centrs aicina pievienoties savam kolektīvam Finanšu nodaļas VECĀKO GRĀMATVEDI.

Informācija par amatu

Ievietots 30.12.2015


Ziemassvetki

Ievietots 22.12.2015


Apsveikums

Ievietots 12.11.2015


LNT ”900 sekundes” sižets par stājas problēmām skolēniem

22.oktobrī rīta ziņu raidījuma ”900 sekundes” sižetā par skolēnu stājas problēmām Sporta medicīnas nodaļas sporta ārste Dace Augstkalne komentēja situāciju par stājas problēmām sportistiem, kuri nodarbojas ar sportu.

Pēc Valsts sporta medicīnas centra datiem bērniem, kuri nodarbojas ar sportu vecumā no 7 gadiem līdz 18 gadiem, pareiza stāja ir tikai 3%.

Ievietots 23.10.2015


Iepazīstinām skolēnus ar tīra sporta vērtībām

Karjeras nedēļas ietvaros, 16.oktobrī Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļa viesojās Ogres sākumskolā un informēja skolēnus par godīgas spēles principiem.

Izspēlējot nelielas sporta sacensības, skolēniem bija iespēja pašiem veikt dopinga kontroli, aizpildot dopinga kontroles anketu, veicot urīna sadalīšanu pa trauciņiem un iepakojot savākto materiālu nosūtīšanai uz laboratoriju.

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, kura laikā skolēniem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Šogad šīs nedēļas vadmotīvs bija “Atver profesijas durvis!”, galveno uzmanību veltot nākotnes profesijas iepazīšanai radošā un atraktīvā veidā.

Ievietots 22.10.2015


Aizvadīta Antidopinga izglītības kampaņa Sambo čempionātā

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 9.-11.oktobrī, Rīgā norisinājās Pasaules sambo čempionāts jauniešiem un junioriem, kur Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk- Centrs) Antidopinga nodaļas izglītības vēstneši informēja sportistus antidopinga jomā.
Vairāk nekā 350 dalībnieki no 30 pasaules valstīm Olimpiskajā sporta centrā „Rīga” izcīnīja 40 medaļu komplektus. Lielu ieinteresētību sacensību dienās izraisīja Antidopinga izglītības stends. Sambo sportistiem un viņu treneru personālam bija iespēja novērtēt savas antidopinga zināšanas aizpildot Pasaules Antidopinga aģentūras izstrādāto viktorīnu, par neskaidrajiem jautājumiem saņemt skaidrojumus no Centra Antidopinga nodaļas vēstnešiem, saņemt suvenīrus un parakstīties uz sienas „Par tīru sportu”.

 Ievietots 12.10.2015


Valsts sporta medicīnas centrs piedalījās fizioterapijas meistarklasēs

Atzīmējot Vispasaules Fizioterapijas dienu, Valsts sporta medicīnas centrs (turpmāk- Centrs) no 7. septembra līdz 11. septembrim piedalījās Latvijas Fizioterapeitu asociācijas rīkotajā pasākumā „Esi vesels kustībā”. Pasākuma laikā Centrs nodrošināja bezmaksas fizioterapijas meistarklases darba vietās dažādu iestāžu darbiniekiem, tostarp, Valsts ieņēmumu dienestā, Uzņēmumu reģistrā, Valsts darba inspekcijā, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Iepriekš minēto iestāžu darbinieki piedalījās praktiskā nodarbībā, ko vadīja Valsts sporta medicīnas centra fizioterapeiti. Nodarbības laikā interesenti varēja iegūt informāciju par fizioterapiju un veidiem, kā fizioterapeits var palīdzēt veselības un darba vides uzlabošanā. Centra fizioterapeiti demonstrēja vingrojumus veselības uzlabošanai un atbildēja uz iestāžu darbinieku jautājumiem.

Atsauksmes:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, Satiksmes ministrija, Valsts darba inspekcija, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs

Ņemot vērā augsto pasākuma apmeklētību un izrādīto interesi par Centra sniegtajiem pakalpojumiem un iespējām tos izmantot nākotnē, Centrs aicina ieinteresētās iestādes un uzņēmumus pieteikties uz Valsts sporta medicīnas centra fizioterapeitu vadītu praktisko nodarbību attiecīgās iestādes telpās. Centra iestāžu darbiniekiem un citiem interesentiem piedāvā arī citus veselības aprūpes pakalpojumus veselības saglabāšanas, uzlabošanas un veicināšanas nolūkos, paši rehabilitācijas jomā.

Pieteikties uz Valsts sporta medicīnas centra piedāvātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, īpaši rehabilitācijas jomā, iespējams, zvanot uz tālruņa nr. 67226002 vai 27839556. Pieteikties uz Valsts sporta medicīnas centra bezmaksas fizioterapijas meistarklasēm iespējams, zvanot uz tālruņa nr. 67227306.

Ievietots 17.09.2015


Valsts sporta medicīnas centra aktivitātes Vispasaules Fizioterapijas dienā

2015. gada 8. septembrī jau septīto gadu Latvijā tiek atzīmēta Vispasaules Fizioterapijas diena “Esi vesels kustībā!”

Laikā no 2015. gada 7. – 11. septembrim visā Latvijā tiek organizētas bezmaksas fizioterapijas meistarklases biroju un dažādu organizāciju darbiniekiem viņu darba vietās.

Valsts sporta medicīnas centra fizioterapeiti aktīvi piedalās pasākumos un vada fizioterapijas meistarklases šādos uzņēmumos un iestādēs:

  • SIA TELE2,
  • Latvijas Nacionālā bibliotēka,
  • Valsts darba inspekcija,
  • Uzņēmumu reģistrs,
  • Valsts ieņēmumu dienests,
  • Satiksmes ministrija,
  • Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija,
  • Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs.

Ievietots 07.09.2015