Sākums

Sveicināti Valsts sporta medicīnas centra mājas lapā!

Valsts sporta medicīnas centrs nodrošina iedzīvotāju, tai skaitā sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi, fiziskās veselības aprūpi, koordinē fiziskās veselības aprūpes pasākumus, veic antidopinga pasākumus, dopinga kontroles, kā arī medicīnisko rehabilitāciju. Centrs apkopo un analizē datus par iedzīvotāju (īpaši bērnu un pusaudžu) fizisko attīstību un sagatavotību, veic izglītības un zinātnisko darbu sporta medicīnā un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpē, sagatavo sporta ārstus.