Aktualitātes

Ēnu diena 2017 Valsts sporta medicīnas centrā

Turpinot Ēnu dienas tradīciju, arī šogad 15. februārī Valsts sporta medicīnas centrs sniedz iespēju jauniešiem ēnot kādu no Valsts sporta medicīnas centra speciālistiem un iepazīties ar ikdienas darba pienākumiem un darba specifiku.

Šogad Valsts sporta medicīnas centrā viesojās ēnotājs, kurš ēnoja fizioterapeiti Laimu Pīrāgu. Skolēnam bija iespēja vērot fizioterapeites darba ikdienu, uzzināt vairāk par turpmākajām profesijas izglītības un prakses iespējām, kā arī saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem.

Fizioterapeite Laima Pīrāga sniedza atbildes uz to, kādām īpašībām ir jāpiemīt, lai kļūtu par pieprasītu un zinošu fizioterapeitu, kā arī iepazīstināja ar fizioterapeita ikdienas pienākumiem un specifiku.

Ņemot vērā līdzšinējo pozitīvo pieredzi, aicinām jauniešus aktīvi pieteikties ēnot kādu no Valsts sporta medicīnas centra speciālistiem arī 2018. gadā! 

Ievietots 15.02.2017


ESF projekts „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGB

Veselības ministrija 2016.gada novembrī, sadarbībā ar Valsts sporta medicīnas centru, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju, Veselības inspekciju un Zāļu valsts aģentūru, uzsākusi īstenot Eiropas Savienības fonda projektu „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 (turpmāk ­ Projekts)

Projekta ietvaros tiks īstenoti slimību profilakses pasākumi, vispārējie sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi, nacionāla mēroga veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai. Projekta ietvaros līdz 2017.gada 1.jūlijam tiks izstrādāts veselības veicināšanas un slimību profilakses plāns, kas ietvers visaptverošu pieeju veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai, tai skaitā attiecībā uz normatīvā regulējuma izmaiņām un starpsektoru sadarbību.

Tāpat Projekta ietvaros tiks veikti sabiedrības veselības pētījumi, nodrošināta veselības veicināšanas un slimību profilakses (tostarp pašvaldībās īstenoto) pasākumu uzraudzība. Projekta ietvaros tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi.

Sīkāka  informācija par projektu pieejama Veselības ministrijas mājas lapā: http://www.vm.gov.lv/lv/nozare/esf_projekts/esf_projekts_kompleksi_veselibas_veicinasanas_un_slimibu_pro/

Ievietots 01.02.2017


Jauna kārtība pierakstam valsts apmaksātajiem sporta medicīnas pakalpojumiem

Sakarā ar Valsts sporta medicīnas centra pāreju uz vienotu pacientu, pierakstu, sniegto ārstniecisko pakalpojumu un norēķinu informācijas uzskaites sistēmu “SmartMedical” no 2017.gada 19.janvāra pieraksts uz valsts apmaksātajiem sporta medicīnas pakalpojumiem, tai skaitā padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi, tiek nodrošināts tikai individuāli sportistam vai viņa vecākam:

 • zvanot uz Klientu apkalpošanas nodaļu (reģistratūra) pa tālruni 67226002, 27839556 vai
 • elektroniski e-pierakstu sistēmā Piearsta.lv, vai
 • klātienē Raiņa bulvārī 27, Rīgā, 106.kabinetā.

Pieraksts uz pakalpojumiem tiek veikts kārtējā mēneša un nākamā mēneša ietvaros!

Ievietots 18.01.2017


ANTIDOPINGA KONFERENCE

UNESCO finansētā projekta “Latvijas antidopinga programmas modernizācija” ietvaros, 2016.gada 13.decembrī organizējam Antidopinga konferenci, kuras laikā tiks prezentēti projekta rezultāti un vidēja termiņa antidopinga programma 2017.-2022.gadam. Ielūgti masu mēdiju pārstāvji un 1 pārstāvis no visām sporta federācijām. Programmas projekts šeit.

Ievietots 12.12.2016


Valsts sporta medicīnas centrs, atzīmējot Pasaules AIDS dienu, 30.novembrī rīkoja informatīvu semināru, kurā piedalījās Slimību profilakses un kontroles centra pārstāvji

Seminārs ir aktuāls, jo ārstniecības personas ir riska grupā, kurām pastāv iespēja inficēties ar infekcijām, kuru pārnešanas ceļš var būt asinis (B,C hepatīti, HIV infekcija).

Seminārā bija iespēja uzzināt, kā var inficēties ar minētajām infekcijām, kā izsargāties, kā arī kur var par brīvu iziet testa pārbaudi.

Pēc semināra centra darbiniekiem bija iespēja arī iziet minēto eksprestesta pārbaudi.

Seminārā tika diskutēts arī par aktuālu tēmu – īpaši jauniešu vidū – atkarību izraisošu vielu, t.sk. jauno psihoaktīvo vielu, lietošanu un ārstniecības personu lomu, veicot profilaktiskos pasākumus.

Valsts sporta medicīnas centrs pateicas Slimību profilakses un kontroles centra lektoriem par sadarbību un ļoti labi sagatavoto semināru!

www.spkc.gov.lv

SPKC

Ievietots 30.11.2016


Valsts sporta medicīnas centra vizīte Ludzas sporta skolā

2016.gada 22.novembrī darba vizītē Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere un direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre apmeklēja Ludzas pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolu (turpmāk – Ludzas sporta skola), kur tikās ar Ludzas sporta skolas direktori Elēnu Fjodorovu.

Vizītes laikā Centra vadība iepazinās ar Centra ārstniecības personu darba apstākļiem, kādos tiek veiktas medicīniskās pārbaudes Ludzas sporta skolas audzēkņiem.

Tikšanās laikā ar Ludzas sporta skolas direktori Elēnu Fjodorovu tika pārrunāti jautājumi par ilgstošo sadarbību Ludzas sporta skolas sportistu veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības jomā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem un perspektīvām saistībā ar jauno sportistu veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtību (Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumi Nr.594).

Ludzas sporta skolas treneru aktivitātes medicīniskās pārbaudes organizācijā un konstruktīvie risinājumu jauniešu aprūpes jautājumos Centra vadībai atstāja labu iespaidu par darba organizāciju, nodrošinot sportistu medicīniskām pārbaudēm atbilstošus darba apstākļus un ņemot vērā Centra ieteikumus ar medicīniskajām pārbaudēm saistītajos nosacījumos. Sportistu medicīniskām pārbaudēm piešķirtās telpas kopumā bija ārstnieciskajam darbam pielāgotas.

Ludzas Sporta skola ir Ludzas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – dibinātājs) dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde (turpmāk tekstā – izglītības iestāde), kura īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes, profesionālās pilnveides sporta izglītības programmas, interešu izglītības sporta programmas.

Ievietots 30.11.2016


Valsts sporta medicīnas centrs (turpmāk – Centrs) ir papildinājis speciālistu sarakstu e-pierakstu sistēmā www.piearsta.lv. Turpmāk e-pierakstu sistēmā būs iespējams pierakstīties pie sekojošiem Centra speciālistiem – bērnu kardiologa, neirologa, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, kā arī traumatologa-ortopēda.

Valsts sporta medicīnas centrs piedāvā šādus maksas pakalpojumus:

 • sertificētu speciālistu konsultācijas: fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, sporta ārsts, neirologs, otorinolaringologs, bērnu kardiologs, traumatologs-ortopēds, fizioterapeits;
 • rehabilitācijas pakalpojumus: ārstnieciskā un koriģējošā vingrošana grupā un individuāli, masāža;
 • fizikālās medicīnas procedūras;
 • izmeklējumus funkcionālajā diagnostikā: elektrokardiogramma, veloergometrija;
 • ķermeņa masas analīzi.

Piearsta.lv ir SIA Blue Bridge Technologies iniciatīva ar mērķi modernizēt medicīnas iestāžu procesus un veicināt veselības aprūpes pieejamību

piearsta-logo


Valsts sporta medicīnas centrs sirsnīgi sveic Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienā un novēl ticību saviem spēkiem, ka esam gudrākie, stiprākie un veiksmīgākie.

Lai mums visiem kopā izdodas realizēt mūsu sapņus un ieceres!

18.novembris

Ievietots 17.11.2016


Valsts sporta medicīnas centra vizīte Gulbenes un Balvu sporta skolās

2016.gada 12.oktobrī darba vizītē Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk tekstā – Centrs) direktore Sabīne Vaska-Epnere, direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre un Sporta medicīnas departamenta direktore Santa Viltere apmeklēja Gulbenes un Balvu sporta skolas, kur klātienē tikās ar skolu direktoriem – Māri Čakaru un Ludmilu Beļikovu, lai pārrunātu sadarbību un izklāstītu 2016.gada 9.septembrī spēkā stājušos Ministru kabineta noteikumus par veselības pārbaužu veikšanu sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi.

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā (turpmāk – Gulbenes sporta skola), kā arī Balvu sporta skolā Centra vadība iepazinās ar Centra ārstniecības personu darba apstākļiem, kādos tiek veiktas medicīniskās pārbaudes sporta skolu audzēkņiem, tādējādi veicot apkopojumu, kas vēl ir nepieciešams to uzlabošanai.

Pārrunās ar Centra vadību, Gulbenes sporta skolas direktors Māris Čakars izklāstīja skolas nākotnes plānus un līdzšinējos uzlabojumus. Pārrunas par turpmāko sadarbību profilaktisko pārbaužu veikšanai Gulbenes sporta skolā turpinās.

Pretēja rakstura tikšanās noritēja Balvu sporta skolā, kur diskusijā ar direktori Ludmilu Beļikovu tika meklēti risinājumi un iespējas esošo sadarbību pilnveidot. Centra direktore Sabīne Vaska–Epnere uzsver, ka Balvu sporta skola atstāja labu iespaidu par sporta skolas direktores Ludmilas Beļikovas un treneru aktivitātēm medicīniskās pārbaudes organizācijā un veselības aprūpes atbalstā sportistiem. Balvu sporta skola Ludmilas Beļikovas vadībā izrādīja interesi arī doties uz Centra telpām Rīgā, lai arī tur veiktu medicīniskās pārbaudes skolas audzēkņiem.

Valsts sporta medicīnas centra ārstniecības personas sporta skolās sportistiem veic padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi, ar tajā ietilpstošo sporta ārsta konsultāciju, elektrokardiogrammas pierakstu un aprakstu pirms un pēc nedozētas slodzes, ekspress asins un urīna analīzēm, kā arī fiziskās sagatavotības noteikšanu pēc EUROFIT metodes.

Sīkāka informācija:
Valsts sporta medicīnas centrs
Raiņa bulvāris 27, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālr.: 67226002
www.vsmc.gov.lv

Ievietots 17.10.2016


PAGARINĀTA PIETEIKŠANĀS LĪDZ 10. NOVEMBRIM
Apmācību kursi ģimenes ārstu prakses māsām un ārstu palīgiem

Valsts sporta medicīnas centrs 2016. gada 24. un 25. novembrī organizē apmācību kursus “Fiziskās veselības aprūpe un veicināšana bērniem un pieaugušajiem māsas un ārsta palīga praksē”. Lūdzu pieteikt savu dalību līdz 2016. gada 10. novembrim, aizpildot zemāk pievienoto reģistrācijas formu. Apmācību kursi tiks organizēti ar nosacījumu, ja uz tiem pieteiksies vismaz 10 apmeklētāji.

2016. GADA 24. NOVEMBRIS

Fizisko aktivitāšu loma sabiedrības veselības veicināšanā. Fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšana ģimenes ārsta praksē.
Organisma fizioloģiskā stāvokļa izmaiņas fiziskās slodzes laikā. Sirds asinsvadu sistēmas reakcijas uz fizisku slodzi un atjaunošanās spējas.
Fiziskās sagatavotības un organisma funkcionālā stāvokļa novērtēšana sporta medicīnā. EUROFIT metode.
Neracionālas slodzes. Pārslodze. Ieteikumi fiziskām aktivitātēm pēc saslimšanām un traumām.
Sievietes organisma fizioloģiskās īpatnības un sports.
Skeleta un muskuļu sistēmas novērtēšana. Fiziskās slodzes ietekme uz skeleta muskuļu sistēmu. 

2016. GADA 25. NOVEMBRIS

Fizisko slodžu veidi un sporta veidu iedalījums. 
Uzturs un fiziskās aktivitātes. 
Dopings un antidopinga pasākumi.
Sportā aizliegtie medikamenti. 
Traumu un saslimšanu profilakse sportistiem
Sporta sacensību medicīniskā aprūpe.
Pārrunas un diskusija.

■ Semināra laiks: 24. novembris plkst. 9:30 – 16:15 un 25. novembris plkst. 9:00 – 15:45.
■ Semināra vieta: Valsts sporta medicīnas centrs, Raiņa bulvāris 27, Rīga (501. kabinets)
Dalības maksa un reģistrācija: Reģistrācija līdz 10. novembrim (apmācību kursi tiks organizēti, ja līdz 2016. gada 10. novembrim pieteiksies vismaz 10 klausītāji, samaksa par divu dienu apmācību semināru vienam apmeklētājam - EUR 34,14).

 Pasākuma tālākizglītību punktu skaits un reģistrācijas numurs: (TIP) 16, reģ. nr: NTI/P – 0612

Lūdzu aizpildiet zemāk pievienoto reģistrācijas veidlapu, norādot savu kontaktinformāciju, ar katru no dalībniekiem sazināsimies personīgi.

 


No 9. septembra ir ieviesta jauna kārtība, kādā tiek veiktas veselības pārbaudes sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi, ņemot vērā gan bērnu vecumu, gan to, ka fiziskās slodzes intensitāte un slodzes iedarbība uz organismu dažādos sporta veidos ir atšķirīga. Iecerēts, ka precīzāka profilaktisko pārbaužu organizēšana atvieglos sporta ārstu noslodzi un mazinās pacientu rindas pie citiem ārstniecības speciālistiem, piemēram, neirologa un ausu, kakla, deguna ārsta (otorinolaringologa).

Jauna veselības uzraudzības kārtība sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi, visu rakstu lasiet Latvijas Vēstneša portālā spiežot šeit.

Ievietots 15.09.2016


Valsts sporta medicīnas centra vizīte Alūksnes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolā

Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) ārstniecības personas no 12. līdz 16.septembrim Alūksnes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolā sportistiem veic padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi), ar tajā ietilpstošo sporta ārsta konsultāciju, elektrokardiogrammas pierakstu un aprakstu pirms un pēc nedozētas slodzes, ekspress asins un urīna analīzēm, kā arī fiziskās sagatavotības noteikšanu pēc EUROFIT metodes

2016.gada 12.septembrī darba vizītē Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere un direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre apmeklēja Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolu (turpmāk – Alūksnes sporta skola), kur tikās ar Alūksnes sporta skolas direktori Līgu Tomsoni.

Vizītes laikā Centra vadība iepazinās ar Centra ārstniecības personu – sporta ārstu Inetas Pūteles, Daces Augstkalnes, ārsta ar EKG metodi Andreja Rozenbaha, māsas Brigitas Kvekses un biomedicīnas laborantes Annas Bistrickas – darba apstākļiem, kādos tiek veiktas medicīniskās pārbaudes Alūksnes sporta skolas audzēkņiem.

Tikšanās laikā ar Alūksnes sporta skolas direktori Līgu Tomsoni tika pārrunāti jautājumi par esošo ilgstošo (no 2010.gada 22.februāra) sadarbību Alūksnes sporta skolas sportistu veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības jomā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem un perspektīvām saistībā ar jauno sportistu veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtību (Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumi Nr.594).

Papildus tika apskatītas sportistu medicīniskām pārbaudēm piešķirtās telpas un vērota medicīniskās pārbaudes norise.

Alūksnes sporta skolā redzētais atstāj labu iespaidu par Alūksnes sporta skolas direktores L.Tomsones un treneru aktivitātēm medicīniskās pārbaudes organizācijā un veselības aprūpes atbalstā sportistiem, savu iespēju robežās, nodrošinot sportistu medicīniskām pārbaudēm atbilstošus darba apstākļus, un citus Centra ieteiktos ar medicīnisko pārbaudi saistītos nosacījumus. Sportistu medicīniskām pārbaudēm piešķirtās telpas kopumā bija ārstnieciskajam darbam atbilstošas.

Alūksnes sporta skola ir Alūksnes novada domes dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura savā darbībā īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes (basketbols, biatlons, džudo, vieglatlētika) un interešu izglītības programmas sportā Alūksnes novadā. No 2010.gada Alūksnes sporta skola reizi gadā organizē sportistiem medicīniskās pārbaudes, ko veic Centrs normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un sadarbības līguma par sportistu veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību ietvaros.

Ievietots 15.09.2016


APSTIPRINA KĀRTĪBU, KĀDĀ SPORTISTIEM UN BĒRNIEM AR PAAUGSTINĀTU FIZISKO SLODZI TIEK VEIKTA VESELĪBAS APRŪPE UN MEDICĪNISKĀ UZRAUDZĪBA

6.septembrī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie noteikumi, kas nosaka sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtību. Ar preses relīzi iespējams iepazīties šeit.

Preses relīzi sagatavoja:
Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas preses sekretāre Agnese Zarāne;
tālrunis: 67876106; 20388356
e-pasts: agnese.zarane@vm.gov.lv

Ievietots 07.09.2016


Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk – tagad uz Valsts sporta medicīnas centra masāžas pakalpojumiem iespējams pierakstīties elektroniski, izmantojot e-pierakstu sistēmu piearsta.lv – šī priekšrocība atvieglos Jūsu ikdienu!

piearsta-logo

Ievietots 31.08.2016


Valsts sporta medicīnas centra vizīte Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolā

Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) ārstniecības personas kā katru gadu arī šogad dosies uz Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolu, lai sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi veiktu veselības aprūpi, t.i. padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi).

2016.gada 17.augustā darba vizītē Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere un direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre apmeklēja Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolu (turpmāk – Preiļu novada sporta skola), kur tikās ar Preiļu sporta skolas direktora p.i. Žannu Kufinu, metodiķi, vieglatlētikas treneri Viktoriju Neištadti, galda tenisa treneri Anatoliju Isajevu, volejbola treneri Intu Rumaku un futbola treneri Imantu Babri.
Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par esošo ilgstošo (no 2010.gada 10.februāra) sadarbību Preiļu novada sporta skolas sportistu veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības jomā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem un perspektīvām. Papildus tika apskatītas š.g. novembrī sportistu padziļinātām profilaktiskām medicīniskām pārbaudēm (turpmāk – medicīniskā pārbaude) paredzētās telpas.
Preiļu novada sporta skola veselības aprūpes atbalstu sportistiem nodrošina ar Centra starpniecību, vienu reizi gadā Preiļu novada sporta skolā organizējot piecu dienu medicīniskās pārbaudes apmēram 168 sportistiem. Tāpat sportisti individuāli apmeklē Centru.

Preiļu novada sporta skola ir Preiļu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas basketbolā, futbolā, galda tenisā, vieglatlētikā un volejbolā. Preiļu novada sporta skola tika dibināta 1963.gada 4.septembrī un laika gaitā pēc daudzām reorganizācijām 2010.gadā tā tika pārdēvēta par Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolu.

Ievietots 24.08.2016


Valsts sporta medicīnas centra vizīte Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolā

Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) ārstniecības personas no 15. līdz 19.augustam Līvānu sporta skolas 180 sportistiem veica padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi), ar tajā ietilpstošo sporta ārsta konsultāciju, elektrokardiogrammas pierakstu un aprakstu pirms un pēc nedozētas slodzes, ekspress asins un urīna analīzēm, kā arī fiziskās sagatavotības noteikšanu pēc EUROFIT metodes.

2016.gada 17.augustā darba vizītē Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere un direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre apmeklēja Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolu (turpmāk – Līvānu sporta skola), kur tikās ar Līvānu sporta skolas direktores Indras Iesalnieces vietnieku Gati Lāčkāju un medicīnas māsu Guntu Dreimani-Tomsoni.
Vizītes laikā Centra vadība iepazinās ar Centra ārstniecības personu– sporta ārstu Inetas Pūteles, Noras Sakauskas, ārsta ar EKG metodi Andreja Rozenbaha, māsu Olgas Kravčukas un Brigitas Kvekses – darba apstākļiem, kādos tiek veiktas medicīniskās pārbaudes Līvānu sporta skolas audzēkņiem .
Tikšanās laikā ar Līvānu sporta skolas direktores vietnieku Gati Lāčkāju un medicīnas māsu Guntu Dreimani-Tomsoni tika pārrunāti jautājumi par esošo ilgstošo (no 2010.gada 1.februāra) sadarbību Līvānu sporta skolas sportistu veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības jomā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem un perspektīvām. Papildus tika apskatītas sportistu medicīniskām pārbaudēm piešķirtās telpas un vērota medicīniskās pārbaudes norise.
Līvānu sporta skolā redzētais atstāj pozitīvu iespaidu par medicīniskās pārbaudes organizāciju un veselības aprūpes atbalstu sportistiem.
Līvānu sporta skola savu iespēju robežās nodrošināja sportistu medicīniskām pārbaudēm atbilstošus darba apstākļus, sportistu vecumā līdz 14 gadiem ierašanos ar vecākiem uz medicīniskām pārbaudēm un citus Centra ieteiktos ar medicīnisko pārbaudi saistītos nosacījumus. Sportistu medicīniskām pārbaudēm piešķirtās telpas kopumā bija ārstnieciskajam darbam atbilstošas.
Protams, ņemot vērā Centra kapacitāti, tāpat kā citās sporta skolās, arī Līvānu sporta skolā ar Centra reizi gadā pietuvinātām medicīniskām pārbaudēm piecās dienās maksimums iespējams nodrošināt 180 sportistus. Pārējiem sportistiem sporta medicīnas pakalpojumi ir pieejami Centrā.

Līvānu sporta skola ir Līvānu novada domes 2005.gadā dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura savā darbībā īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas piecos sporta veidos: vieglatlētikā, basketbolā, volejbolā, dambretē un futbolā. Līvānu sporta skolā tiek nodrošināts atbalsts sportistu veselības aprūpei. Sporta sacensības un sporta nodarbības norit skolas māsas klātbūtnē. No 2010.gada Līvānu sporta skola reizi gadā organizē sportistiem medicīniskās pārbaudes, ko veic Centrs normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un sadarbības līguma par sportistu veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību ietvaros.

Ievietots 24.08.2016


Žurnāla Jurista Vārds 16. augusta numurā publicēts Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļas eksperta Mārtiņa Dimanta raksts, kurā analizēts jautājums par dopinga kontroles procesā un rezultātu pārvaldībā piemērojamajām tiesību normām, kā arī sportista tiesībām, konstatēto dopinga pārkāpumu lietās! Jurista Vārds

Ievietots 18.08.2016


Uzsver fizisku aktivitāšu lomu grūtniecības laikā

29.jūnijā Rīgā  starptautiskās konferences par veselīgu uzturu grūtniecības laikā ietvaros norisinājās diskusija “Rīcība vadlīniju ieviešanā par veselīgu uzturu grūtniecēm”, kurā piedalījās  vairāk nekā 20 asociāciju, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Diskusiju rīkoja Pasaules Veselības organizācija, Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs.

Diskusijā tika pārrunāti grūtnieču veselības veicināšanas jautājumi, t.sk., fiziskās aktivitātes loma grūtniecības laikā, pietiekama atpūta, uzturs reproduktīvā vecuma sievietēm, u.c.

“Veselīgas grūtniecības norise ir lielā mērā atkarīga arī no atbilstošām fiziskajām aktivitātēm. Līdz ar to liela nozīme ir ģimenes ārstu informētībai un kompetencei jautājumos par fiziskajām aktivitātēm grūtniecēm un sievietēm, kas plāno grūtniecību”, uzsver Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) direktore Sabīne Vaska – Epnere.

Diskusijā piedalījās dažādi jomas speciālisti un pārstāvji, tostarp, Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas pārstāvji, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas pārstāvji, Latvijas Māsu asociācijas pārstāvji, Latvijas Vecmāšu asociācijas pārstāvji, pašvaldību pārstāvji, NVO u.c. speciālisti.

Diskusijas laikā Centra direktores vietniece attīstības jautājumos Inga Šmate iepazīstināja diskusijas dalībniekus ar grāmatu “Fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšana ģimenes ārsta praksē”. Grāmatā ir konkrēti norādījumi, kā ģimenes ārstam strādāt ar pacientu prakses vietā – kā ieteikt pareizo fiziskās aktivitātes intensitāti, veidu, biežumu un ilgumu.

“Grūtnieču un sieviešu reproduktīva veselība ir viens no izaicinājumiem ģimenes ārsta praksē. Ģimenes ārsts, sekojot līdzi visas ģimenes veselībai daudzu gadu garumā, var sniegt būtisku lomu ģimenes veselības saglabāšanā. Fiziski aktīva jauna sieviete, grūtniece, kura nodarbojas ar sportu vai fizisko aktivitāti, var būtiski uzlabot savu veselību, kā arī ieaudzināt saviem bērniem veselīgu attieksmi pret sportu un fiziskām aktivitātēm”, savā prezentācijā norādīja Centra direktores vietniece attīstības jautājumos Inga Šmate.

Centrs arī turpmāk īstenos uzsākto sadarbību ar ārstniecības personām fiziskās veselības jomā, īpaši ar ģimenes ārstu praksēm.

Toms Stašulāns, VSMC sabiedrisko attiecību speciālists, Tālr. 67220014, E-pasts: Toms.Stasulans@vsmc.gov.lv

Ievietots 1.07.2016


Valsts sporta medicīnas centra Sportistu aprūpes departamenta Aprūpes nodaļa aicina pievienoties savam kolektīvam MASIERI.

Plašāka informācija par vakanci.

Ievietots 29.06.2016


Valsts_sporta_medicinas_centra_apsveikums

Ievietots 20.06.2016


Valsts sporta medicīnas centra vizīte Kuldīgas un Talsu novada sporta skolās

Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) ārstniecības personas no 30. maija līdz 10. jūnijam devās uz Kuldīgas novada sporta skolu un no 31. oktobra līdz 11. novembrim dosies uz Talsu novada sporta skolu, lai sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi veiktu veselības aprūpi, t.i. padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi).

2016.gada 15.jūnijā vizītē uz Kuldīgu un Talsiem devās Centra direktores vietniece attīstības jautājumos Inga Šmate, Sporta medicīnas departamenta direktore Santa Viltere un sabiedrisko attiecību speciālists Toms Stašulāns.

Vizītes laikā Centra pārstāvji iepazinās ar Kuldīgas novada sporta skolas direktoru Agri Kimboru. Talsos Centra vadības pārstāvjus uzņēma Talsu novada sporta skolas direktors Kaspars Sakniņš un Talsu novada Sporta skolas direktora vietniece administratīvajā darbā Anda Bajāre. Abās sporta skolās tika apspriesta līdzšinējā pieredze un turpmākās izmaiņas medicīnisko pārbaužu veikšanā  tika pārrunāta turpmākā sadarbība ar skolām un meklēti risinājumi, kā šo sadarbību varētu pilnveidot.

Vēlāk abās sporta skolās tika apskatītas telpas, kur Centra ārsti veica un turpmāk veiks medicīniskās pārbaudes. Centra un sporta skolas vadībai kopīgi apskatot telpas, ir iespējams izvērtēt, kas vēl ir nepieciešams to uzlabošanai. Sporta medicīnas departamenta direktore Santa Viltere uzsver: “Svarīgi, lai ārstu darba telpās ir dienas gaisma un lai telpas ir ventilējamas un siltas”.

Centrs 2016.gada jūnijā turpina uzsākto – apmeklēt visas sporta skolas, kurās ir plānots medicīniskās pārbaudes veikt uz vietas attiecīgajā pilsētā.

Kuldīgas novada sporta skola

Talsu novada sporta skola

Ievietots 20.06.2016


Rosina precizēt sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtību

9.jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, kas paredz precizēt veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtību sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi.

Lasīt pilnu rakstu

Ievietots 10.06.2016


Informējam par izmaiņām darba laikā no 2016. gada 6. jūnija līdz 2. septembrim:

Ārstniecības pakalpojumu nodrošināšana – katru darba dienu 8:00 – 19:00

Ievietots 02.06.2016


Valsts sporta medicīnas centra vizīte Jēkabpils un Viesītes sporta skolās

Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) ārstniecības personas, kā katru gadu šomēnes dosies uz Jēkabpils sporta skolu un jau šonedēļ uz Viesītes sporta skolu, lai sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi veiktu veselības aprūpi, t.i. padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi).

2016.gada 11.maijā vizītē uz Jēkabpili un Viesīti devās Centra direktore Sabīne Vaska–Epnere, direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre un Sporta medicīnas departamenta direktore Santa Viltere.

Vizītes laikā Centra pārstāvji iepazinās ar Jēkabpils sporta skolas direktoru Edgaru Lambu. Viesītē Centra pārstāvjus uzņēma Viesītes sporta skolas direktors Jānis Osis. Abās sporta skolās tika apspriesta līdzšinējā pieredze un turpmākās izmaiņas medicīnisko pārbaužu veikšanā. Tika pārrunāta turpmākā sadarbība ar skolām un meklēti risinājumi, kā šo sadarbību varētu pilnveidot.

Vizītes laikā abās sporta skolās tika apskatītas telpas, kur Centra ārsti veiks medicīniskās pārbaudes. Centra un sporta skolas vadībai kopīgi apskatot telpas ir iespējams izvērtēt, kas vēl ir nepieciešams to uzlabošanai. “Šo sporta skolu atvēlētās telpas sniegs nepieciešamo komforta sajūtu mūsu ārstiem, kuri bieži veic savu darbu ārpus Centra telpām”, norāda Centra direktore Sabīne Vaska–Epnere.

Centrs 2016.gada maijā turpina uzsākto – apmeklēt visas sporta skolas, kurās ir plānots medicīniskās pārbaudes veikt uz vietas attiecīgajā pilsētā.

Jēkabpils sporta skola

 

Ievietots 16.05.2016


VSMC aicina iepazīties ar informāciju, kas jāzina, lai piedalītos maratona skrējienā

Valsts sporta medicīnas centrs (turpmāk – Centrs) norāda, ka fiziskā aktivitāte un kustības ir viens no galvenajiem nosacījumiem, lai saglabātu un uzturētu cilvēka veselību jebkurā vecumā – tomēr, ne jebkurš Latvijas iedzīvotājs (vai viesis) var piedalīties maratona skrējienā.
Maratons ir viens no garo distanču sacensību veidiem, kas ir smaga pārbaude cilvēka veselībai. Slodze, ko rada dalība maratonā, netrenētam organismam var radīt ļoti nopietnus draudus veselībai.
Centrs vērš uzmanību, ka uz organismu maratona laikā iedarbojas ļoti daudz būtisku riska faktoru, galvenokārt, šādi:
• sirds muskuļa darbības pārslodze;
• organisma temperatūras regulējuma traucējumi;
• vielmaiņas traucējumi muskuļos un aknās;
• traumas (noberzumi, kritieni, saišu sastiepumi u.c.);
• izmaiņas asins ainā – bioloģiskajos rādītājos.
Centrs aicina ņemt vērā šos faktorus, jo katram jāapzinās, ka maratons nav sporta veids, kurā var piedalīties ikviens un maratons nav uzskatāms par veselību uzlabojošu pasākumu.

Maratona skrējiens ir atbilstošs sporta veids sportistiem, kuri nodarbojas ar fizisko aktivitāti ar ilgstošu, augstas intensitātes slodzi apstākļos un kuru veselības stāvoklis ir izvērtēts arī paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos.

Centrs norāda, ka cilvēkiem, kuri nav sportisti un kuri vēlas atbalstīt skrējienu vai piedalīties maratonā, jāsamēro savas spējas ar vēlamo rezultātu – netrenētam cilvēkam arī 5 km skrējiens ir ļoti ekstrēms pasākums.
Lai netrenēts cilvēks piedalītos maratonā, jāapzinās, ka tā būs tikai simboliska dalība savu spēju robežās un arī viens noskriets kilometrs lēnā tempā, uzsākot skrējienu kopā ar sportistiem, bet necenšoties turēties tiem līdzi, ir atbalstāms brīvā laika pavadīšanas pasākums.

Netrenētam cilvēkam, vai sportistam, kas nav nodarbojies ar regulāru augstas intensitātes slodzi:
• jānosaka sev piemērots skrējiena temps (lēni, vidēji ātri), kā arī, jānosaka veicamais km skaits – viens, 2,5 vai 10 kilometri;
• jāizvēlas piemērots apģērbs un ērti apavi;
• pirms skrējiena jāizvērtē sava pašsajūta un veselības stāvoklis;
• pirms skrējiena nav ieteicams (nedrīkst) lietot organismu stimulējošus līdzekļus vai zāles (enerģijas dzērienus, pretsāpju zāles, alkoholu u.c.)
• jāievēro noteikts uztura, atpūtas, treniņu un miega režīms dienu pirms maratona un maratona skrējiena dienā;
• jāpaļaujas uz savām sajūtām, neļaujoties ietekmēties draugu pamudinājumam pārvarēt sevi, ja pašsajūta nav atbilstoša skrējienam.
Centra Antidopinga nodaļa rekomendē par uztura bagātinātāju lietošanas nepieciešamību konsultēties ar sporta ārstiem un pirms to iegādes pārbaudīt Pārtikas un Veterinārā dienesta mājaslapā, vai uztura bagātinātājs ir Latvijā reģistrēts. Nekādā gadījumā nedrīkst lietot sportā aizliegtas vielas un metodes, tādējādi pakļaujot sevi veselības riskam!
Centrs aicina: ja tomēr vēlies skriet maratonu – konsultējies ar speciālistu (sporta treneri vai fizioterapeitu) sāc trenēties šodien un pēc gada, iespējams, tu jau kā sportists varēsi veikt pusmaratona vai maratona distanci.

Vairāk informācijas: www.vsmc.gov.lv un www.antidopings.lv

Ievietots 13.05.2016


Informējam, ka šodien ir saīsinātā darba diena. Valsts sporta medicīnas centra darba laiks 03.05.2016:

Valsts sporta medicīnas centra administrācija: 8:00 – 15:00;

Ārstniecības pakalpojumu nodrošināšana:
Sporta medicīnas pakalpojumi 8:00 – 17:00;
Rehabilitācijas pakalpojumi 8:00 – 18:00.

Antidopinga nodaļa 8:30 – 15:00.

Ievietots 03.05.2016


LTV1 “Rīta panorāma” (27.04.2016.) sižets par peldētāja Jāņa Šaltāna divu gadu diskvalifikāciju

Precizējam sižetā minēto informāciju:
Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļa izvērtē federāciju lēmumus antidopinga pārkāpuma gadījumos un nepieciešamības gadījumā sniedz priekšlikumus Veselības ministrijas Antidopinga komitejai, kas lietu izskata un pieņem lēmumu par iespējamo pārsūdzību Latvijas Sporta federāciju padomes Strīdus izskatīšanas komisijā.
Jebkuru Latvijas federācijas lēmumu var pārsūdzēt arī attiecīgā Starptautiskā federācija un Pasaules Antidopinga aģentūra.

Ievietots 02.05.2016


“LNT ziņas” sižets saistībā ar jaunā riteņbraucēja nāves gadījumu
Valsts sporta medicīnas centrā, kur veic ikgadējās obligātās padziļinātās pārbaudes sporta skolu audzēkņiem, nereti jaunajiem sportistiem nākas konstatēt veselības problēmas pārslodzes dēļ. Savus komentārus sniedza arī Valsts sporta medicīnas centra Sporta medicīnas departamenta direktore Santa Viltere.

Ievietots 27.04.2016


Valsts sporta medicīnas centra vizīte Liepājas rajona sporta skolā

Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) ārstniecības personas no 4. – 8.aprīlim devās uz Liepājas rajona sporta skolu (turpmāk – LRSS) Vaiņodes, Grobiņas un Aizputes sporta centriem, lai sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi veiktu veselības aprūpi, t.i. padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi).

2016.gada 14.aprīlī vizītē uz Vaiņodi, Grobiņu un Aizputi devās Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere, direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre, Sporta medicīnas departamenta direktore Santa Viltere un sabiedrisko attiecību speciālists Toms Stašulāns.

Vizītes laikā Centra pārstāvji iepazinās ar LRSS direktoru Daini Zombergu, Vaiņodes vidusskolas direktoru un vienlaicīgi LRSS handbola treneri Zigmundu Micku un handbola treneri Artūru Auderu. Grobiņā Centra pārstāvjus uzņēma LRSS ārstniecības persona Inga Niķele, LRSS direktora vietniece Lita Leja un vieglatlētikas trenere Agnese Kļava. Aizputē diskusija Centra vadībai notika ar Aizputes sporta centra direktoru un vienlaicīgi LRSS volejbola treneri Induli Laškovu un sporta centra ārstniecības personu Dzidru Grundmani. Visās sporta skolās tika apspriesta līdzšinējā pieredze un turpmākās izmaiņas medicīnisko pārbaužu veikšanā, kā arī Centra pārstāvji klātienē varēja risināt aktuālos jautājumus. Tika pārrunāta turpmākā sadarbība ar skolām un meklēti risinājumi, kā šo sadarbību varētu pilnveidot.

Vēlāk visās sporta skolās tika apskatītas telpas, kur Centra ārsti veica un turpmāk veiks medicīniskās pārbaudes. Centra un sporta skolas vadībai kopīgi apskatot telpas ir iespējams izvērtēt, kas vēl ir nepieciešams to uzlabošanai.

Centrs 2016.gada aprīlī turpina uzsākto – apmeklēt visas sporta skolas, kurās ir plānots medicīniskās pārbaudes veikt uz vietas attiecīgajā pilsētā.

LRSS Vaiņodes sporta centrs

LRSS Grobiņas sporta centrs

LRSS Aizputes sporta centrs

Ievietots 19.04.2016


10.aprīlis – diena par tīru sportu

Lai aicinātu nelietot sportā aizliegtas vielas un popularizētu veselīgu dzīvesveidu, arī Latvija ir pievienojusies aicinājumam sportot godīgi un 10.aprīlī – dienas par tīru sportu ietvaros – aicina piedalīties antidopinga pasākumos.

Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļa dienu par tīru sportu šogad organizē Erasmus+ projekta „Jauniešu iesaistīšana antidopinga pasākumu īstenošanā” (http://www.preplay.si) ietvaros. Šī projekta gaitā 2015.gadā ir atlasīti un apmācīti 20 jaunieši – antidopinga vēstneši, kuri 2016.gadā izglītojošu pasākumu laikā informē sabiedrību par antidopinga noteikumiem un dopinga vielu kaitīgo ietekmi uz cilvēku veselību.

10.aprīli kā dienu par tīru sportu šogad atzīmē 15 Karību reģiona valstis, Rumānija, Igaunija, Slovēnija, Malta, Horvātija un Latvija. Šīs dienas ietvaros tiek organizētas šādas antidopinga aktivitātes:

9.aprīlis

 • Rēzeknes pusmaratons. Antidopinga vēstnešu komanda piedalās tautas skrējienā un gaida Jūs pie Antidopinga stenda, lai pastāstītu Jums par antidopinga noteikumiem, sportā aizliegtām vielām un riskiem lietojot piesārņotus uztura bagātinātājus.

10.aprīlis

 • “Zaļais skrējiens par tīru sportu” Mežaparkā. Tikšanās pl.10.30 pie Meža prospekta maksas autostāvvietas. Pl.11.00 kopīgi teiksim “NĒ dopingam!” un vienosimies draudzīgā 6,6km skrējienā. Skrējiena laikā par dalībnieku mazajiem bērniem ar dažādām spēlēm un rotaļām parūpēsies Antidopinga vēstnešu komanda. Dalība skrējienā BEZMAKSAS. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
 • No pl.15.00 – 20.00 Elektrum Olimpiskajā centrā aicinām Jūs pie mūsu Antidopinga stenda, lai rastu atbildes uz interesējošiem jautājumiem, kā arī aicinām pārbaudīt savas zināšanas pildot Pasaules Antidopinga Aģentūras izstrādāto viktorīnu.
  No pl.16:00 – 18:00 būs iespēja tikties ar skeletonisti Leldi Priedulēnu.
 • Pl.17.30 LU–Ventspils basketbola spēle Elektrum Olimpiskajā centrā – spēles pārtraukumā antidopinga konkurss ar iespēju iegūt veicināšanas balvas.

Vairāk informācijas antidopinga jomā iespējams uzzināt: www.antidopings.lv un www.facebook.com/antidopings.lv

Informāciju sagatavoja:

Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļas ārste Ieva Atmine

Tālr. 67226164, E-pasts: ieva.atmine@antidopings.lv

Ievietots 08.04.2016


LTV1 ”Rīta panorāma” sižets par Antidopinga dienas skrējienu popularizējot godīga sporta vērtības
8.aprīlī rīta ziņu raidījums “Rīta panorāma” sižetā par kopīgu skrējienu popularizēt godīga un tīra sporta vērtības Antidopinga dienas ietvaros. Saruna ar Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļas vadītāju Gati Berķi un ārsti Ievu Atmini.

Ievietots 08.04.2016


2016. gada 2. aprīlī Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļas izglītības vēstneši #‎PREPLAY‬ informēja sportistus antidopinga jomā Ķīpsalas izstāžu centrā – izstādē Sports un atpūta 2016.
Apmeklējot antidopinga stendu bija iespēja novērtēt savas antidopinga zināšanas, aizpildot Pasaules Antidopinga aģentūras izstrādāto viktorīnu un par neskaidrajiem jautājumiem saņemt skaidrojumus no Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļas vēstnešiem.

Ievietots 05.04.2016


 

Valsts sporta medicīnas centra vizīte Madonas un Smiltenes sporta skolās

Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) ārstniecības personas dosies uz Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolu un Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolu, lai sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi veiktu veselības aprūpi, t.i. padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi).

2016.gada 30.martā vizītē uz Madonu un Smilteni devās Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere, direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre, Sporta medicīnas departamenta direktore Santa Viltere un sabiedrisko attiecību speciālists Toms Stašulāns.

Vizītes laikā Centra pārstāvji iepazinās ar Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolas direktoru Ivaru Jokstu un direktora vietnieci Lieni Brūveli. Madonā Centra pārstāvjus uzņēma Madonas sporta centra direktors Voldemārs Šmugais. Abās sporta skolās tika apspriesta līdzšinējā pieredze un turpmākās izmaiņas medicīnisko pārbaužu veikšanā. Tika pārrunāta turpmākā sadarbība ar skolām un meklēti risinājumi, kā šo sadarbību varētu pilnveidot.

Vēlāk abās sporta skolās tika apskatītas telpas, kur Centra ārsti veica un turpmāk veiks medicīniskās pārbaudes. Centra un sporta skolas vadībai kopīgi apskatot telpas ir iespējams izvērtēt, kas vēl ir nepieciešams to uzlabošanai. “Šo sporta skolu atvēlētās telpas ir kā paraugs pārējām pilsētām, kur Centra ārstniecības personāls veic savu darbu ārpus Centra telpām”, uzsver Sporta medicīnas departamenta direktore Santa Viltere.

Centrs 2016.gada martā turpina uzsākto – apmeklēt visas sporta skolas, kurās ir plānots medicīniskās pārbaudes veikt uz vietas attiecīgajā pilsētā.

Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skola

Madonas bērnu un jaunatnes sporta skola

Ievietots 01.04.2016


Valsts sporta medicīnas centra Lieldienu apsveikums

Ievietots 21.03.2016


LNT ”900 sekundes” sižets par meldoniju jeb mildronātu

10.martā rīta ziņu raidījums “900 sekundes” sižetā par to vai Latvijas sportisti var būt lietojuši meldoniju jeb mildronātu un par ko šobrīd liecina vispār dopinga pārbaudes mūsu sportistiem. Saruna ar Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļas vadītāju Gati Berķi.

Latvijā 2014.gadā fiksēti 8 antidopinga pārkāpumu gadījumi, bet 2015.gadā – 6.

Ievietots 10.03.2016


Valsts sporta medicīnas centra vizīte Vidzemē

Februārī Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) vadība devās uz Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolu, Rūjienas novada sporta skolu un Cēsu pilsētas sporta skolu. Galvenais mērķis bija klātienē iepazīties ar visu sporta skolu vadību un kopīgi apskatīt veselības aprūpei piešķirtās telpas, kur Centra ārstniecības personas veic padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi).

2016.gada 24.februārī vizītē uz Vidzemes sporta skolām devās Centra direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre, direktores vietniece attīstības jautājumos Inga Šmate un sabiedrisko attiecību speciālists Toms Stašulāns.

Centra vizīte sākās Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolā, kur Centra vadību uzņēma sporta skolas direktore Diāna Zaļupe. Vizīte turpinājās Rūjienas novada sporta skolā. Sarunas risinājās starp Centra pārstāvjiem un sporta skolas direktori Inesi Garo. Pēdējā vizīte tika aizvadīta Cēsu pilsētas sporta skolā pie direktores Rudītes Vanadziņas.

Visās sporta skolās tika apskatītas Centra ārstu darbam nepieciešamās telpas un, ja nepieciešams, doti ieteikumi. Centra un sporta skolu pārstāvji pārrunāja jauninājumus, kas ir saistīti ar medicīniskajām pārbaudēm. Sporta skolām tika paziņots medicīnisko pārbaužu datumi un apskatāmo sportistu skaits.

Vizītes laikā tika sasniegti visi mērķi: Centra vadība iepazinās ar visu sporta skolu vadību, tika pārrunāta esošā un turpmākā sadarbība, kā arī apskatītas Centra ārstniecības personām piešķirtās darba un izmitināšanas telpas.

Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skola

Rūjienas novada sporta skola

Cēsu pilsētas sporta skola

Ievietots 26.02.2016


Valsts sporta medicīnas centrs dosies uz Vidzemi

Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) ārstniecības personas dosies uz Limbažu, Rūjienas un Cēsu sporta skolām, lai sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi veiktu veselības aprūpi, t.i. padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi).

2016.gada 24.februārī vizītē uz Vidzemi dosies Centra pārstāvji. Tikšanās mērķis ir klātienē iepazīties un aprunāties ar Vidzemes sporta skolu (Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolu, Cēsu pilsētas sporta skolu, Rūjienas sporta skolu) vadību un kopīgi apskatīt veselības aprūpei piešķirtās telpas, kur Centra ārstniecības personas veic medicīniskās pārbaudes. Tiks pārrunāta esošā un turpmākā sadarbība ar skolām un meklēti risinājumi, kā šo sadarbību varētu pilnveidot. Visas tikšanās tiks fotogrāfētas sabiedrības informēšanai un publicētas Centra mājaslapā.

Centrs 2016.gada februārī turpina uzsākto – apmeklēt visas sporta skolas, kurās tiek veiktas medicīniskās pārbaudes un kurās ir plānots medicīniskās pārbaudes veikt uz vietas attiecīgajā pilsētā.

Martā Centra darbinieki dosies uz Cēsu, Madonas un Saldus sporta skolām.

Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere uzsver: ”Līdzšinējā pieredze rāda, ka vizītes laikā ir iespēja efektīvi un kvalitatīvi sadarboties Centra un sporta skolu pārstāvju starpā, un rast vēlamos risinājumus”.

Toms Stašulāns, VSMC sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 26396220
E-pasts: Toms.Stasulans@vsmc.gov.lv

Ievietots 23.02.2016


Ēnu dienā skolēni ēno mūsu speciālistus

Šogad Ēnu dienā, 10.februārī, Valsts sporta medicīnas centrs (turpmāk – Centrs) aicināja ēnot dažādas Centra profesijas – sporta ārstus, fizioterapeitus, masierus, piedāvājot iespēju jauniešiem iepazīties ar Centra darbinieku pienākumiem un darba ikdienu. Jaunieši izrādījuši interesi par fizioterapeitu profesiju. Ēnot Centra darbiniekus, šogad pieteikušies 2 ēnotāji, kuri ēnos mūsu fizioterapeiti Lieni Liepiņu. Skolēniem būs iespēja iepazīties ar fizioterapeita ikdienu, par šīs profesijas izglītības un prakses iespējām, kā arī vērot kvalificētu fizioterapeitu darbībā ar klientiem. Centra speciālists pastāstīs, kādām īpašībām jāpiemīt labam fizioterapeitam un kas nepieciešams, lai par tādu kļūtu. Aicinām skolēnus nākošgad būt aktīvākiem un nākt ēnot Centra speciālistus!

Ievietots 16.02.2016


Atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2016.gadam” Valsts sporta medicīnas centram (turpmāk – Centrs) valsts budžeta finansētu veselības aprūpes pakalpojumu „Padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude” 2016.gadā jānodrošina 14 200 sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko (turpmāk – sportists) slodzi vecumā līdz 18 gadiem.

Pieraksts Centra veselības aprūpes pakalpojumiem tiek veikts rindas kārtībā, t.sk. valsts budžeta finansētam veselības aprūpes pakalpojumam „Padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude”, uz kuru sportistus piesaka sporta organizācijas: – nosūtot Centram pieteikumu ar informāciju par sportistu skaitu un vēlamo padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes laiku, – vai arī sportists pierakstās individuāli Centra reģistratūrā.

Centrā uz 2016.gada 5.februāri valsts budžeta finansētu veselības aprūpes pakalpojumu „Padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude” rindā līdz 2016.gada 30.decembrim jau ir pieteikti vairāk kā sporta organizāciju 15 000 sportisti.

Ņemot vērā, ka Centrs 2016.gadā valsts budžeta finansētu veselības aprūpes pakalpojumu „Padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude” var nodrošināt un veikt 14 200 sportistiem, Centrs no 2016.gada 8.februāra pārtrauc pieņemt un reģistrēt sporta organizāciju sūtītos pieteikumus.

Pašreiz valsts budžeta finansētam veselības aprūpes pakalpojumam „Padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude” sportists (ja ir dokumentārs pierādījums, ka trenējas kādā sporta veidā) var pieteikties individuāli Centra reģistratūrā, zvanot pa tālruni 67226002, 27839556.

Ievietots 08.02.2016


Valsts sporta medicīnas centra Facebook lapa

Valsts sporta medicīnas centrs (turpmāk – Centrs) sāk rosīties Facebook lapā, kuru var atrast meklētājā ierakstot atslēgas vārdus “Valsts sporta medicīnas centrs”. Jaunajā Facebook lapā Centrs iecerējis informēt apmeklētājus par jaunumiem un izmaiņām Centra darbībā. Facebook lapa piedāvās iespēju atstāt Jūsu komentāru vai interesējošo jautājumu, kā arī būt informētiem par citām Centra aktivitātēm. Visiem Centra Facebook lapas sekotājiem būs iespēja iepazīties ar visiem pasākumiem, kurus organizēs vai kuros piedalīsies Centra darbinieki.

Ātrākais ceļš uz Centra Facebook lapu.

Ievietots 03.02.2016


Valsts sporta medicīnas centra vizīte Liepājā

Jauno 2016. gadu Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) vadība sāka ar vizīti Liepājā. Galvenais mērķis bija klātienē iepazīties ar visu Liepājas pilsētas sporta skolu vadību un kopīgi apskatīt veselības aprūpei piešķirtās telpas, kur Centra ārstniecības personas veic medicīniskās pārbaudes.

2016.gada 12.janvārī vizītē uz Liepāju devās Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere, direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre un sabiedrisko attiecību speciālists Toms Stašulāns. Liepājā Centra pārstāvjus uzņēma Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes vadītājs Artis Lagzdiņš.

Centrs vizīti sāka ar Liepājas olimpisko sporta centru, kurā notika sanāksme ar visu Liepājas pilsētas sporta skolu vadību. Vēlāk ar Inesi Luteri un Aiju Kalnīti tika apskatītas visas Liepājas pilsētas sporta skolas: Liepājas Sporta spēļu skola, Liepājas Kompleksā sporta skola, Liepājas Tenisa sporta skola, Liepājas Futbola skola, Vingrošanas nodaļa.

Vizītes laikā tika sasniegti visi mērķi: Centra vadība iepazinās ar Liepājas pilsētas sporta skolu vadību, tika pārrunāta esošā un turpmākā sadarbība, kā arī apskatītas Centra ārstniecības personām piešķirtās darba un izmitināšanas telpas.

Sanāksme

Centra apskatītās ēkas

Ārstniecības personālam paredzētās darba telpas

Ārstniecības personālam paredzētās izmitināšanas telpas

Ievietots 19.01.2016


Valsts sporta medicīnas centrs dosies uz Liepājas sporta skolām

Valsts sporta medicīnas centra ārstniecības personas (turpmāk – Centrs) laikā no 2016.gada 4.janvāra līdz 2016.gada 22.janvārim dosies uz Liepājas Sporta spēļu skolu, Liepājas Komplekso sporta skolu, Liepājas Futbola skolu, lai sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi veiktu veselības aprūpi, t.i. padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi). Centrs 2016.gadā plāno apmeklēt visas sporta skolas, kurās tiek veiktas medicīniskās pārbaudes un kurās ir plānots medicīniskās pārbaudes veikt uz vietas attiecīgajā pilsētā.

2016.gada 12.janvārī vizītē uz Liepāju dosies Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere, direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre un sabiedrisko attiecību speciālists Toms Stašulāns. Liepājā Centra pārstāvjus uzņems Liepājas Sporta pārvaldes vadītājs Artis Lagzdiņš.

Tikšanās mērķis ir klātienē iepazīties un aprunāties ar visu Liepājas sporta skolu (Liepājas Sporta spēļu skola, Liepājas Kompleksā sporta skola Liepājas Tenisa sporta skola, Liepājas Futbola skola, Florbola skola) vadību un kopīgi apskatīt veselības aprūpei piešķirtās telpas, kur Centra ārstniecības personas veic medicīniskās pārbaudes. Tiks pārrunāta esošā un turpmākā sadarbība ar skolām un meklēti risinājumi, kā šo sadarbību varētu pilnveidot. Visas tikšanās tiks fotogrāfētas sabiedrības informēšanai un publicētas Centra mājaslapā.

Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere uzsver:”Centra viena no galvenajām prioritātēm ir bijusi un būs sporta skolu sportistu veselības aprūpe gan Rīgā, gan reģionos. Bez attiecīgas veselības kontroles sports mūsu valstī nav iedomājams. Esam priecīgi, ka varam apmeklēt Liepājas sporta skolas.”

Toms Stašulāns, VSMC sabiedrisko attiecību speciālists Tālr. 26396220 E-pasts: Toms.Stasulans@vsmc.gov.lv

Sabīne Vaska- Epnere, VSMC direktore E-pasts: Sabine.Vaska-Epnere@vsmc.gov.lv

Andžela Gudre, VSMC direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos E-pasts: Andzela.Gudre@vsmc.gov.lv

Ievietots 11.01.2016


Ziemassvetki

Ievietots 22.12.2015


Apsveikums

Ievietots 12.11.2015


LNT ”900 sekundes” sižets par stājas problēmām skolēniem

22.oktobrī rīta ziņu raidījuma ”900 sekundes” sižetā par skolēnu stājas problēmām Sporta medicīnas nodaļas sporta ārste Dace Augstkalne komentēja situāciju par stājas problēmām sportistiem, kuri nodarbojas ar sportu.

Pēc Valsts sporta medicīnas centra datiem bērniem, kuri nodarbojas ar sportu vecumā no 7 gadiem līdz 18 gadiem, pareiza stāja ir tikai 3%.

Ievietots 23.10.2015


Iepazīstinām skolēnus ar tīra sporta vērtībām

Karjeras nedēļas ietvaros, 16.oktobrī Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļa viesojās Ogres sākumskolā un informēja skolēnus par godīgas spēles principiem.

Izspēlējot nelielas sporta sacensības, skolēniem bija iespēja pašiem veikt dopinga kontroli, aizpildot dopinga kontroles anketu, veicot urīna sadalīšanu pa trauciņiem un iepakojot savākto materiālu nosūtīšanai uz laboratoriju.

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, kura laikā skolēniem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Šogad šīs nedēļas vadmotīvs bija “Atver profesijas durvis!”, galveno uzmanību veltot nākotnes profesijas iepazīšanai radošā un atraktīvā veidā.

Ievietots 22.10.2015


Aizvadīta Antidopinga izglītības kampaņa Sambo čempionātā

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 9.-11.oktobrī, Rīgā norisinājās Pasaules sambo čempionāts jauniešiem un junioriem, kur Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk- Centrs) Antidopinga nodaļas izglītības vēstneši informēja sportistus antidopinga jomā. Vairāk nekā 350 dalībnieki no 30 pasaules valstīm Olimpiskajā sporta centrā „Rīga” izcīnīja 40 medaļu komplektus. Lielu ieinteresētību sacensību dienās izraisīja Antidopinga izglītības stends. Sambo sportistiem un viņu treneru personālam bija iespēja novērtēt savas antidopinga zināšanas aizpildot Pasaules Antidopinga aģentūras izstrādāto viktorīnu, par neskaidrajiem jautājumiem saņemt skaidrojumus no Centra Antidopinga nodaļas vēstnešiem, saņemt suvenīrus un parakstīties uz sienas „Par tīru sportu”.

 Ievietots 12.10.2015


Valsts sporta medicīnas centrs piedalījās fizioterapijas meistarklasēs

Atzīmējot Vispasaules Fizioterapijas dienu, Valsts sporta medicīnas centrs (turpmāk- Centrs) no 7. septembra līdz 11. septembrim piedalījās Latvijas Fizioterapeitu asociācijas rīkotajā pasākumā „Esi vesels kustībā”. Pasākuma laikā Centrs nodrošināja bezmaksas fizioterapijas meistarklases darba vietās dažādu iestāžu darbiniekiem, tostarp, Valsts ieņēmumu dienestā, Uzņēmumu reģistrā, Valsts darba inspekcijā, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Iepriekš minēto iestāžu darbinieki piedalījās praktiskā nodarbībā, ko vadīja Valsts sporta medicīnas centra fizioterapeiti. Nodarbības laikā interesenti varēja iegūt informāciju par fizioterapiju un veidiem, kā fizioterapeits var palīdzēt veselības un darba vides uzlabošanā. Centra fizioterapeiti demonstrēja vingrojumus veselības uzlabošanai un atbildēja uz iestāžu darbinieku jautājumiem.

Atsauksmes: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, Satiksmes ministrija, Valsts darba inspekcija, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs

Ņemot vērā augsto pasākuma apmeklētību un izrādīto interesi par Centra sniegtajiem pakalpojumiem un iespējām tos izmantot nākotnē, Centrs aicina ieinteresētās iestādes un uzņēmumus pieteikties uz Valsts sporta medicīnas centra fizioterapeitu vadītu praktisko nodarbību attiecīgās iestādes telpās. Centra iestāžu darbiniekiem un citiem interesentiem piedāvā arī citus veselības aprūpes pakalpojumus veselības saglabāšanas, uzlabošanas un veicināšanas nolūkos, paši rehabilitācijas jomā.

Pieteikties uz Valsts sporta medicīnas centra piedāvātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, īpaši rehabilitācijas jomā, iespējams, zvanot uz tālruņa nr. 67226002 vai 27839556. Pieteikties uz Valsts sporta medicīnas centra bezmaksas fizioterapijas meistarklasēm iespējams, zvanot uz tālruņa nr. 67227306.

Ievietots 17.09.2015


Valsts sporta medicīnas centra aktivitātes Vispasaules Fizioterapijas dienā

2015. gada 8. septembrī jau septīto gadu Latvijā tiek atzīmēta Vispasaules Fizioterapijas diena “Esi vesels kustībā!”

Laikā no 2015. gada 7. – 11. septembrim visā Latvijā tiek organizētas bezmaksas fizioterapijas meistarklases biroju un dažādu organizāciju darbiniekiem viņu darba vietās.

Valsts sporta medicīnas centra fizioterapeiti aktīvi piedalās pasākumos un vada fizioterapijas meistarklases šādos uzņēmumos un iestādēs:

 • SIA TELE2,
 • Latvijas Nacionālā bibliotēka,
 • Valsts darba inspekcija,
 • Uzņēmumu reģistrs,
 • Valsts ieņēmumu dienests,
 • Satiksmes ministrija,
 • Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija,
 • Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs.

Ievietots 07.09.2015