Informācija par sportistu atrašanās vietām

Atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksa 5.6. punktam, sportisti, kurus viņu valsts antidopinga organizācija ir iekļāvusi pārbaudāmo sportistu reģistrā, Starptautiskajā pārbaužu un izmeklēšanas standartā (tulkojums latviski pieejams šeit) noteiktajā veidā sniedz informāciju par savu atrašanās vietu. Šī informācija ir konfidenciāla Pasaules Antidopinga aģentūras izveidotajā datubāzē ADAMS un to izmanto vienīgi dopinga kontroļu plānošanai, koordinēšanai un veikšanai.

Informācijā par atrašanās vietu jānorāda, kur sportists dzīvos, trenēsies un piedalīsies sacensībās. Tāpat arī par katru dienu jānorāda viens konkrēts 60 minūšu laika sprīdis, kurā sportists būs pieejams konkrētā vietā pārbaužu veikšanai.

Informācijas par atrašanās vietām iesniedzama pa ceturkšņiem. Iesniegšanas termiņi:

  • Līdz 20. decembrim – par janvāri, februāri, martu
  • Līdz 20. martam – par aprīli, maiju, jūniju
  • Līdz 20. jūnijam – par jūliju, augustu, septembri
  • Līdz 20. septembrim – par oktobri, novembri, decembri

Lai izpildītu antidopinga noteikumu prasības, sportisti personīgi ir atbildīgi par to, lai informācija par atrašanās vietām precīzi norādītu sportista atrašanos, lai tā ir patiesa un izmaiņas ir veiktas nekavējoties.

Sankcijas par noteikumu pārkāpumu saistībā ar sportista pieejamību ārpussacensību dopinga kontrolei paredz Pasaules Antidopinga kodekss. Sankcijas par ziņu nesniegšanu par atrašanās vietu vai vairākkārtēju neatrašanos tajā – diskvalifikācija no trīs mēnešiem līdz 2 gadiem.

Informācijas par atrašanās vietām aizpildīšanas pamācība latviešu valodā pieejama šeit.