Antidopinga komiteja

Atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumiem Nr. 820 “Dopinga kontroles kārtība”, dopinga kontroles pasākumus Latvijā koordinē Antidopinga komiteja, ko apstiprina veselības ministrs un kā sastāvā ir pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības ministrijas, Latvijas Olimpiskās komitejas un Latvijas Sporta federāciju padomes. Ar Veselības ministrijas 2016. gada 16. decembra rīkojumu Nr. 198 Antidopinga komiteja apstiprināta šādā sastāvā:

Antidopinga komitejas priekšsēdētāja:
Daina Mūrmane-Umbraško – Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos.

Pārējie komitejas locekļi:
Einars Fogelis – Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents,
Santa Līviņa – Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore,
Egils Puriņš – Latvijas Sporta federāciju padomes ģenerālsekretārs,
Edgars Severs – Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors,
Žoržs Tikmers – Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs.

Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļa īsteno Antidopinga komitejas lēmumus un veic citus pasākumus antidopinga jomā. Lai gūtu papildu informāciju par Antidopinga nodaļas darbu, aicinām sazināties ar Antidopinga nodaļas darbiniekiem.