Normatīvie akti un starptautiskie dokumenti

Likums par Starptautisko konvenciju pret dopingu sportā

Likums par Eiropas Padomes Antidopinga konvenciju Nr. 135Likums par Antidopinga konvencijas papildprotokolu

Sporta likums

2011.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.820 “Dopinga kontroles kārtība”

SMVA Antidopinga metodiskie norādījumi

Pasaules Antidopinga kodekss (latviskiangļu valodā)

Pasaules Antidopinga aģentūras starptautiskie standarti:

 • Aizliegto vielu saraksts 2017
 • Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskais standarts (stājies spēkā 2015. gada 1. janvārī): angļu valodā; tulkojums latviski
  ar grozījumiem, kas ir spēkā no 2016. gada 1. janvāra: angļu valodā tīrā versija / red-lined versija ar atzīmētu rediģēto tekstu; tulkojums latviski
 • Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskais standarts (stājies spēkā 2015. gada 1. janvārī): angļu valodā; tulkojums latviski
  ar grozījumiem, kas ir spēkā no 2017. gada janvāra: angļu valodā tīrā versija / red-lined versija ar atzīmētu rediģēto tekstu; tulkojums latviski
 • Laboratoriju starptautiskais standarts (stājies spēkā 2015. gada 1. janvārī): angļu valodā; tulkojums latviski
  ar grozījumiem, kas ir spēkā no 2016. gada jūnija: angļu valodā tīrā versija / red-lined versija ar atzīmētu rediģēto tekstu
 • Starptautiskais privātuma un personas datu aizsardzības standarts (stājies spēkā 2015. gada 1. janvārī): angļu valodā; tulkojums latviski