Normatīvie akti un starptautiskie dokumenti

Likums par Starptautisko konvenciju pret dopingu sportā

Likums par Eiropas Padomes Antidopinga konvenciju Nr. 135Likums par Antidopinga konvencijas papildprotokolu

Sporta likums

2011.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.820 “Dopinga kontroles kārtība”

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga noteikumi (angļu valodā)

Pasaules Antidopinga kodekss (latviskiangļu valodā)
ar grozījumiem, kas ir spēkā no 2018. gada 1. aprīļa: ar konkrētām izmaiņām (angļu valodā) var iepazīties šeit 

Pasaules Antidopinga aģentūras starptautiskie standarti:

 • Aizliegto vielu saraksts 2018
 • Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskais standarts (stājies spēkā 2015. gada 1. janvārī): angļu valodā; tulkojums latviski
  ar grozījumiem, kas ir spēkā no 2016. gada 1. janvāra: angļu valodā spēkā esošā / red-lined versija ar atzīmētu rediģēto tekstu; tulkojums latviski
 • Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskais standarts (stājies spēkā 2015. gada 1. janvārī): angļu valodā; tulkojums latviski
  ar grozījumiem, kas ir spēkā no 2017. gada janvāra: angļu valodā spēkā esošā / red-lined versija ar atzīmētu rediģēto tekstu; tulkojums latviski
 • Laboratoriju starptautiskais standarts (stājies spēkā 2015. gada 1. janvārī): angļu valodā; tulkojums latviski
  ar grozījumiem, kas ir spēkā no 2016. gada jūnija: angļu valodā spēkā esošā / red-lined versija ar atzīmētu rediģēto tekstu
 • Starptautiskais privātuma un personas datu aizsardzības standarts (stājies spēkā 2015. gada 1. janvārī): angļu valodā; tulkojums latviski
  ar grozījumiem, kas ir spēkā no 2018. gada 1. jūnija: angļu valodā spēkā esošā / red-lined  versija ar atzīmētu rediģēto tekstu