Terapeitiskās lietošanas atļaujas (TUE)

Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskais standarts angļu valodā pieejams Pasaules Antidopinga aģentūras mājas lapā: šeit. Tulkojums latviski pieejams šeit.

TUE atļauja ir atļauja, kas sportistam ļauj lietot medikamentus no aizliegto vielu saraksta, ja tas nepieciešams ārstēšanās nolūkos.

TUE atļauju piešķir, ja ievēroti VISI norādītie nosacījumi:

  • attiecīgā aizliegtā viela vai aizliegtā metode ir vajadzīga, lai ārstētu kādu akūtu vai hronisku medicīnisku stāvokli, piemēram, ja, nelietojot aizliegto vielu vai aizliegto metodi, būtiski pasliktinātos sportista veselības stāvoklis;
  • ir niecīga iespēja, ka, terapeitiski lietojot aizliegto vielu vai aizliegto metodi, varētu papildus uzlabot sportista sniegumu, salīdzinot ar to, ko varētu sagaidīt, sportistam atgūstot normālu veselības stāvokli pēc akūtā vai hroniskā veselības stāvokļa izārstēšanas;
  • aizliegtajai vielai vai aizliegtajai metodei nav citas pamatotas terapeitiskas alternatīvas;
  • nepieciešamību lietot aizliegto vielu vai aizliegto metodi nedrīkst pilnīgi vai daļēji pamatot ar to, ka sportists (bez TUE) iepriekš ir lietojis kādu vielu vai metodi, kas šādas lietošanas laikā ir bijusi aizliegta.

TUE izsniegšanu nacionāla līmeņa (Latvijas) sportistiem koordinē Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļa. Lēmumu par TUE piešķiršanu pieņem Antidopinga komitejas apstiprinātā TUE komisija vismaz 3 sporta ārstu sastāvā.

Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļas izsniegtā TUE ir spēkā tikai valsts (Latvijas) līmenī. Starptautiskās līmeņa sportistiem, atbilstoši sava sporta veida Starptautiskās federācijas noteikumiem, Latvijā izsniegta TUE nav derīga, ja vien to nav atzinusi attiecīgā starptautiskā federācija vai lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācija.

TUE nepiešķir ar atpakaļejošu datumu, izņemot gadījumus, ja nepieciešama neatliekamā palīdzība vai akūta medicīniska stāvokļa ārstēšana.

My Post (1)

Nepieciešamības gadījumā varam palīdzēt aizpildīt pieteikumu.

Informējam, ka sportistam, kas ir starptautiska līmeņa sportists, TUE saņemšanai ir jāpiesakās savā starptautiskajā federācijā.

Lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas piešķirta TUE ir derīga tikai attiecībā uz konkrētās organizācijas rīkoto sporta pasākumu.