Fizioterapeits

IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS
Reģistratūras tālrunis: (+371) 67226002, (+371) 27839556
Elektroniski: www.piearsta.lv vai www.vsmc.gov.lv

Valsts Sporta medicīnas centrā pieejamie fizioterapijas pakalpojumi:

 • Fizioterapeita konsultācija un funkcionāla stāvokļa novērtēšana;
 • Individuālās nodarbības fizioterapeita vadībā (30 min. vai 60 min.);
 • Šrota metode (pakalpojumu sniedz fizioterapeite Laima Pīrāga);
 • Ārstnieciskās vingrošanas komplekss nodarbībām mājās;
 • Ārstnieciskā vingrošana grupā (60 min.).

Fizioterapeita konsultācija un funkcionālā stāvokļa novērtēšana nepieciešama personām,

 • kurām ir veselības problēmas vai sūdzības, kas galvenokārt saistītas ar balsta-kustību aparātu un nervu sistēmās saslimšanām,
 • kuras vēlas samazināt funkcionālos ierobežojumus pēc dažādām saslimšanām, traumām,
 • kuras vēlas novērtēt balsta-kustību aparāta funkcionālo stāvokli veselības profilakses nolūkos.

Konsultācijas laikā tiek:

 • izvērtētas pacienta sūdzības;
 • novērtēti funkcionālie traucējumi vai ierobežojumi (veicot pacienta stājas, gaitas, muskuļu funkcijas, līdzsvara, neiroloģisko u.c.novērtēšanu);
 • profilakses nolūkos izanalizēti iespējamie veselības riski, pēc kuriem var izvērtēt nepieciešamo ārstēšanu individuāli vai grupā;
 • sniegti ieteikumi, nepieciešamības gadījumā piesaistot citus veselības aprūpes speciālistus.

Individuālās nodarbības laikā tiek pielietotas dažādas fizioterapijas metodes, kombinējot gan aktīvās un pasīvās fizioterapijas metodes (terapeitiskie vingrinājumi, līdzsvara un koordinācijas treniņš, relaksācijas tehnikas, masāža un mīksto audu tehnikas, PIR, trigerpunktu izstrāde, manuālās terapijas elementi, aktīvo/pasīvo kustību izstrāde, fizikālās terapijas metodes u.c.), kā arī dotas rekomendācijas un mājas uzdevumi, lai efektīvāk sasniegtu fizioterapeitisko mērķi.

Šrotas metode ir skoliozei specifiska fizioterapija. Šrotas metodes apmācības sagādā pacientam vajadzīgās zināšanas un prasmes, kas visa mūža garumā palīdz kontrolēt savu stāju.

 Ārstējot skoliozi pēc Šrotas metodes, pacients:

 • mācās kā samazināt mugurkaula deformācijas;
 • trenējas stiprināt posturālo (stājas) muskulatūru, kas šīs korekcijas notur;
 • mācās korektīvu elpošanu, lai izplestu iekritušos  ķermeņa areālus un atjaunotu ribu kustību šinīs vietās;
 • mācās kādas pozas var novest pie skoliozes pasliktināšanas un kādas pozas izliekumus var samazināt;
 • mācās vingrojumus,  kas novērš asimetrisku mugurkaula noslogojumu.

Ārstnieciskās vingrošanas komplekss nodarbībām mājāsatkarībā no personas sūdzībām, un diagnozes, fizioterapeits izstrādā individuālās ārstnieciskās vingrošanas kompleksu, kuru var realizēt gan mājās, gan iekļaut treniņu procesā.

Ārstnieciskā vingrošana mugurai grupā – grupas komplektējas līdz 10 cilvēkiem, kurās ar ārstniecisko vingrinājumu palīdzību veic veselības problēmu profilaksi, mazina un likvidē funkcionālos traucējumus un sāpes, kā arī atgūst kustības skeleta-muskuļu sistēmas, nervu sistēmas saslimšanu gadījumā vai pēc traumām, operācijām.

Pirms ārstnieciskās vingrošanas uzsākšanas ir ieteicama fizioterapeita vai ārsta rehabilitologa konsultācija, lai pēc pacienta veselības un funkcionālā stāvokļa novērtēšanas ieteiktu piemērotāko ārstnieciskās vingrošanas veidu – individuālā nodarbība, ārstnieciskās vingrošanas komplekss nodarbībām mājās vai ārstnieciskā vingrošana grupā.

Ievērojot normatīvajos aktos1 noteikto kārtību, Fizioterapeita pakalpojumi pieejami tikai par maksu.

Ar informāciju par valsts apmaksāto pakalpojumu saņemšanas kārtību var iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājas lapā www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Veselības aprūpes pakalpojumi. Valsts apmaksātie pakalpojumi.” vai sadaļā “rindapiearsta.lv”, kā arī zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 (darbdienās no plkst.8.30-17.00).


1 Ārstniecības likums, Ministru kabineta 17.12.2013. noteikumi Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta 06.09.2016. noteikumi Nr.594 “Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība”