Rehabilitologs

Sertificēts rehabilitologs vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts ir ārsts ar augstāko medicīnisko izglītību, kurš apguvis pēcdiploma izglītības programmu fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta specialitātē un ieguvis fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta sertifikātu.

Konsultācijas laikā tiek veikta pacienta veselības stāvokļa izvērtēšana, individuāla medicīniskā rehabilitācijas plāna sastādīšana un izglītošana par profilaktiskiem, veselību veicinošiem pasākumiem, tai skaitā piemērotiem ergonomiskiem pasākumiem ikdienas aktivitāšu veikšanai. Pēc vajadzības var tikt arī nozīmēti papildus izmeklējumi diagnozes un ārstēšanas vai rehabilitācijas taktikas precizēšanai.

Ievērojot normatīvajos aktos1 noteikto kārtību, rehabilitologa konsultācija kā valsts apmaksāts pakalpojums pieejams tikai sportistiem no 10 gadu vecuma (daiļslidošana, sporta vingrošana, mākslas vingrošana, sporta dejas – no 8 gadu vecuma) līdz 17 gadu (ieskaitot) vecumam. Pārējām personām rehabilitologa konsultācija ir maksas pakalpojums.

Centra speciālista izrakstītais nosūtījums nav derīgs valsts apmaksātiem pakalpojumiem, tai skaitā DEĀK ekspertīzei un rehabilitācijai sanatorijās, rehabilitācijas centros.

Centra rehabilitologs neizdod atbrīvojumus no valsts valodas prasmju pārbaudes.

Ar informāciju par valsts apmaksāto pakalpojumu saņemšanas kārtību var iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājas lapā www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Veselības aprūpes pakalpojumi. Valsts apmaksātie pakalpojumi.” vai sadaļā “rindapiearsta.lv”, kā arī zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 (darbdienās no plkst.8.30-17.00).

IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS

Reģistratūras tālrunis: (+371) 67226002, (+371) 27839556

Elektroniski: www.piearsta.lv vai www.vsmc.gov.lv


1 Ārstniecības likums, Ministru kabineta 17.12.2013. noteikumi Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta 06.09.2016. noteikumi Nr.594 “Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība”