Sporta medicīna

Sporta medicīnas definīcija un darbības virzieni

Sporta medicīna ir multidisciplināra klīniska un akadēmiska medicīnas pamata specialitāte, kura nodarbojas ar visu iedzīvotāju veselības veicināšanu, sekmējot fiziski aktīvu dzīvesveidu sabiedrībā, veic diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi, nodrošina rehabilitāciju pēc slimībām un traumām, kas radušās, nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm un sportu visos līmeņos.

Starptautiski noteikts, ka sporta medicīnas uzdevumi ir nodrošināt:

  • profilaksi hroniskām slimībām, kuras saistītas ar mazkustīgu dzīves veidu un kuru ierobežošanai sporta ārstiem kā ekspertiem jāpievērš pastiprinātu uzmanība,
  • klīnisko skrīningu un medicīnisko pārbaudi iedzīvotājiem uzsākot fizisko aktivitāšu programmas un sportistiem pirms sacensībām visos sporta veidos,
  • uztura bagātinātāju un farmakoloģisko vielu lietošanas uzraudzību,
  • dopinga kontroli un dzimuma atbilstības noteikšanu, kā arī ar tiem saistītajiem morāliem, juridiskiem un medicīniskajiem aspektiem; specifisku sporta medicīnas jautājumu risināšanu, kas saistīti ar sportistu dalību starptautiskos sporta pasākumos, ietverot invalīdu sportu, sportistu ceļošanas un aklimatizācijas jautājumus,
  • pētījumus sporta medicīnā kā pamata zinātnē un dažādās klīniskās medicīnas specialitātēs saistībā ar fizisko aktivitāti.

Sporta medicīna ietver tādas jomas kā internā medicīna, fiziskās aktivitātes fizioloģija, kardioloģija, ortopēdija, traumatoloģija, rehabilitācija u.c. Kā multidisciplinārai specialitātei, tai ir vadošā sportista interešu loma aizstāvēšanā un veselības aprūpes nodrošināšanas situācijā, kad palielinās mēdiju uzmanība, finansiālais atbalsts un politiskā interese par starptautiskiem sporta pasākumiem, kad pirmā vietā izvirzās biznesa un sporta interešu nodrošināšana, nevis pats sportists. Un reizē tai ir nozīmīga loma iedzīvotāju veselības aprūpes un veselības veicināšanas nodrošināšanā lai:

  • iedrošinātu iedzīvotājus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un sekmētu tādu fiziskās aktivitātes līmeni sabiedrībā, kas nodrošinātu labu veselību,
  • apzinātu šķēršļus, kas ierobežo iedzīvotājus būt fiziski aktīviem un kā mulstidisciplināra komanda strādātu pie to novēršanas vai samazinātu to ietekmi,
  • sadarboties ar vietējām veselības aprūpes struktūrvienībām, veselības aprūpes ārstiem un kopā sekmētu fiziskās aktivitātes iespējas iedzīvotājiem labas veselības atgūšanai,
  • sadarbojoties ar vietējām veselības aprūpes struktūrvienībām, medicīniskā personāla izglītojošām organizācijām un privātām struktūrvienībām, nodrošinātu konsultācijas un izglītojošo darbību, sekmētu kvalitatīvu fizisko aktivitāšu programmu izstrādi un ieviešanu.

Par apmācību:
Latvijā sporta ārsta specialitāte ir pamatspeciālitāte.
Sertifikātu šajā specialitātē iespējams iegūt pēc rezidentūras programmas apgūšanas Rīgas Stradiņa universitātē vai Latvijas Universitātē un sekmīgas sertifikācijas eksāmena nokārtošanas.