Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi

Valsts sporta medicīnas centrs no veselības aprūpei paredzētiem valsts budžeta līdzekļiem veselības aprūpes pakalpojumus sporta medicīnā nodrošina un veic šādai iedzīvotāju grupai:

 • sportistiem no 10 gadu vecuma līdz 17 gadu (ieskaitot) vecumam (izņemot sporta veidus, kas nav saistīti ar fizisku slodzi un sporta veidus ar zemas intensitātes fizisko slodzi – biljards, boulings, bridžs, dambrete, šautriņu mešana, galda hokejs, golfs, kērlings, korespondencšahs, makšķerēšana, minigolfs, novuss, šaušana (ar fiksētu vai kustīgu mērķi), lidmodeļu sports, petanks un šahs);
 • sportistiem, no 8 gadu vecuma līdz 17 gadu (ieskaitot) vecumam, kas nodarbojas ar daiļslidošanu, sporta dejām, mākslas un sporta vingrošanu;
 • bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi no 10 gadu vecuma līdz 17 gadu (ieskaitot) vecumam, tas ir bērniem, kas apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu un nepiedalās sacensībās (izņemot sporta veidus, kas nav saistīti ar fizisku slodzi un sporta veidus ar zemas intensitātes fizisko slodzi – biljards, boulings, bridžs, dambrete, šautriņu mešana, galda hokejs, golfs, kērlings, korespondencšahs, makšķerēšana, minigolfs, novuss, šaušana (ar fiksētu vai kustīgu mērķi), lidmodeļu sports, petanks un šahs);
 • bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi no 8 gadu vecuma līdz 17 gadu (ieskaitot) vecumam, kas apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu daiļslidošanā, sporta dejās, mākslas un sporta vingrošanā un nepiedalās sacensībās.

Ievērojot normatīvajos aktos1 noteikto kārtību, valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus sporta medicīnā noteiktā apjomā Valsts sporta medicīnas centrs sniedz šādām personām:

 • Latvijas pilsoņu bērniem;
 • Latvijas nepilsoņu bērniem;
 • ārzemnieku, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā, bērniem;
 • pārējo Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu2, Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ) valstu3 un Šveices Konfederācijas pilsoņu, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, bērniem.

1 Ārstniecības likums, Ministru kabineta 17.12.2013. noteikumi Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta 06.09.2016. noteikumi Nr.594 “Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība”
2 Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija
3 Islande, Lihtenšteina, Norvēģija

No valsts budžeta apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi sporta medicīnā (sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisku slodzi no 10 gadu vecuma līdz 17 gadu (ieskaitot) vecumam (daiļslidošana, sporta dejas, sporta un mākslas vingrošana – no 8 gadu vecuma līdz 17 (ieskaitot) gadu vecumam), izņemot sporta veidus, kas nav saistīti ar fizisku slodzi un sporta veidus ar zemas intensitātes fizisko slodzi (biljards, boulings, bridžs, dambrete, šautriņu mešana, galda hokejs, golfs, kērlings, korespondencšahs, makšķerēšana, minigolfs, novuss, šaušana (ar fiksētu vai kustīgu mērķi), lidmodeļu sports, petanks un šahs):

  • padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude (tikai vienu reizi kārtējā gada ietvaros), kurā ietilpst:
   • antropometriskie mērījumi,
   • fiziskās sagatavotības noteikšana pēc EUROFIT metodes,
   • fiziskās slodzes tests ar elektrokardiogrammas 12 novadījumu pierakstu pirms un pēc slodzes,
   • pilna asins aina bez EGĀ un urīna analīze;
   • sporta ārsta konsultācija;
  • ārstu speciālistu (bērnu kardiologs, neirologs, bērnu traumatologs ortopēds, otorinolaringologs, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts) konsultācijas;
  • manipulācijas otorinolaringoloģijā;
  • funkcionālās diagnostikas pakalpojumi;
  • fizikālās terapijas procedūras;
  • antropometrija;
  • sporta ārsta konsultācija.

No valsts budžeta apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sporta medicīnā saņemšanas kārtība:

PIERAKSTĪŠANĀS UZ PAKALPOJUMIEM, t.sk. uz padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi Pierakstīšanās uz pakalpojumu notiek Centra Klientu apkalpošanas nodaļā (reģistratūrā) individuāli sportistam, sportista vecākam:

 • zvanot pa tālruni 67226002, 27839556 vai
 • elektroniski e-pierakstu sistēmā Piearsta.lv, vai
 • klātienē Raiņa bulvārī 27, Rīgā, 106.kabinetā.

Pieraksts uz pakalpojumiem tiek veikts kārtējā mēneša un nākamā mēneša ietvaros!

*Ja nevarat ierasties uz pieteikto pakalpojumu, lūgums informēt Klientu apkalpošanas nodaļu (reģistratūru)!

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:

 1. Dokumentārs pierādījums, ka ir sportists vai bērns ar paaugstinātu fizisko slodzi:
  • sporta izglītības iestādes, sporta kluba vai sporta federācijas noslēgts līgums ar Valsts sporta medicīnas centru. Lasīt ŠEIT un sportistu saraksts – jautāt reģistratūrā;
  • izziņa no sporta izglītības iestāde, sporta klubs vai sporta federācija vadītāja gadījumos, ja līgums ir, bet sporta izglītības iestāde, sporta klubs vai sporta federācija nav iesniegusi sportistus sarakstus, kā arī, ja sporta izglītības iestāde, sporta klubs vai sporta federācija nav noslēgusi līgumu. Izziņas formu atradīsiet ŠEIT;
 2. Personu apliecinoši dokumenti – pase vai personas apliecība;
 3. Bērna likumiskam pārstāvim dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna (pacienta) intereses;
 4. Ja tiek veikta padziļināta profilaktiskā medicīniskā pārbaude, papildu:
  • pie pirmreizējas padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes parakstīta veidlapa “Profilaktisko medicīnisko pārbaužu sporta medicīnā informācijas un sportista un bērna ar paaugstinātu fizisko slodzi piekrišanas lapa” Veidlapas formu atradīsiet ŠEIT;
  • aizpildīta un parakstīta anamnēzes anketas veidlapa (ja anamnēzes anketa tiek aizpildīta pirmo reizi, jāatbild uz visiem anketas jautājumiem). Anketu atradīsiet ŠEIT;
  • visu iepriekš veikto izmeklējumu, t.sk. asins analīzes bez EGĀ un urīna analīzes rezultātu, vai izrakstu no citām ārstniecības iestādēm kopijas.

ANALĪŽU (asins analīze bez EGĀ un urīna analīze) NODROŠINĀŠANA UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

Centrs 2018.gadā asins analīzi bez EGĀ un urīna analīzi sportistiem nodrošina ārpakalpojumā (tikai vienu reizi gadā bez maksas pirms plānotās padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes), ko veic akreditēta medicīnas laboratorija SIA “E.Gulbja laboratorija”. SIA “E.Gulbja laboratorija” filiāles un to darba laikus visā Latvijā atradīsi ŠEIT.

1. Asins un urīna analīzes bez maksas var veikt uzrādot SIA “E.Gulbja laboratorijas” nosūtījumu. Ja esat nepilngadīga persona, tad uz nosūtījuma ir jābūt Jūsu likumiskā pārstāvja parakstam. Pēc nosūtījuma un urīna stobra Jums ir jāvēršas Jūsu sporta organizācijā vai pie trenera. Nepieciešamības gadījumā, ja Jūs uz medicīnisko pārbaudi pierakstāties klātienē, tad nosūtījumu un urīna stobru varat saņemt Centrā, bet ar nosacījumu, ka Jūs esat norādīts sporta organizācijas Centram iesniegtajā veidlapā “Sporta organizācijas audzēkņu reģistra uzskaites lapa”.
2. Ja pieraksts veikts elektroniski e-pierakstu sistēmā Piearsta.lv, klientu un pacientu reģistrators ar Jums sazināsies, lai pārliecinātos, ka esat saņēmis SIA “E.Gulbja laboratorijas” nosūtījumu un Jums ir saprotama analīžu nodošanas kārtība.
4. Instrukcija pareizai urīna parauga savākšanai  ŠEIT.