Publikācijas

2014
Priedīte I.S., Sauka M., Kalniņa L. ”Ķermeņa masas sastāva izvērtēšana sportistiem, izmantojot bioelektriskās pretestības metodi” „Sports teorijā un praksē” 2014.,32.-35.lpp

Priedīte I.S., Lāriņš V., Sauka M., Selga G.,. Kalniņa L, Krievkalns J., Artjuhova L. Fiziskas aktivitātes receptes izrakstīšana ģimenes ārsta praksē. VSMC, Rīga, 2014 (ISBN 978-9934-8267-2-6).

2013
Priedīte I.S. Fiziskā aktivitāte vecāka gadagājuma pacientiem ar robežhiperglikēmiju un 2. tipa cukura diabētu. Latvijas ārsts, 2013; 1, 56-59 lpp.

2012
Selga G., Lāriņš V., Kalniņa L. Sarkopēnija – nepietiekami novērtēta problēma medicīnā. Latvijas ārsts. 2012, 10, 58-64 lpp.

2011
Kalniņa L., Sauka M., Priedite I.S., Ligere R., Artjuhova L., Selga G, Dahlström O, Timpka T. Physical fitness reference values in young Latvian athletes. Latvijas universitātes raksti. Medicīna. 2011. No 773, 144-159. lpp.
Sauka M, Priedite I.S., Artjuhova L, Larins V, Selga G, Dahlström O, Timpka T. Physical fitness in northern European youth: Reference values from the Latvian Physical Health in Youth Study. Scand J Public Health. 2011 Feb; 39(1):35-43.
Kalniņa L. Vingrinājumi pirmsskolas vecuma bērniem sporta stundu nodarbībām. 2011. SMVA. (ISBN 978-9984-49-399-2)

2010
Priedīte I.S., Andžāne E. Sporta medicīnai Latvijā -75; Sporta medicīnas aģentūrai – 60. 2010. Latvijas Ārsts, Nr 10., pielikums “Sports veselībai,” 2. – 6. lpp
Krievkalns J. Fiziskās aktivitātes sirds un asinsvadu sistēmas slimību gadījumā. 2010. Latvijas Ārsts, Nr 10., pielikums “Sports veselībai,” 18. – 20. lpp
Artjuhova L., Sauka M. Fiziskā aktivitāte recepšu veidā. 2010. Latvijas Ārsts, Nr 10., pielikums “Sports veselībai,” 14. – 17. lpp
Sauka M., Lāriņš V. Fiziskā aktivitāte visas dzīves garumā. 2010. Latvijas Ārsts, Nr 10., pielikums “Sports veselībai,” 7. – 9. lpp.
Kondratjuka I., Līsmane L.,.Sauka M. Atbrīvojumi no sporta stundām: problēmas un risinājumi. Latvijas Ārsts, 2010. Nr 10., pielikums “Sports veselībai,” 10. – 13. lpp.
Selga G., Lāriņš L. Kalniņa L. Fizikās aktivitātes pacientiem ar ļaundabīgo audzēju. Latvijas Ārsts, 2010Nr 10., pielikums “Sports veselībai,” 21. – 25. lpp.

2009
Elmadfa I, Meyer A, Nowak V, Hasenegger V, Putz P, Verstraeten R, Remaut-DeWinter AM, Kolsteren P, Dostálová J, Dlouhý P, Trolle E, Fagt S, Biltoft-Jensen A, Mathiessen J, Velsing Groth M, Kambek L, Gluskova N, Voutilainen S, Erkkilä A, Vernay M, Krems C, Strassburg A, Vasquez-Caicedo AL, Urban C, Naska A, Efstathopoulou E, Oikonomou E, Tsiotas K, Bountziouka V, Benetou V, Trichopoulou A, Zajkás G, Kovács V, Martos E, Heavey P, Kelleher C, Kennedy J, Turrini A, Selga G, Sauka M, et al., European Nutrition and Health Report 2009. Ann Nutr Metab. 2009 No55 Suppl 2:. 1-40
Elmadfa I, Meyer A, Nowak V, Hasenegger V, Putz P, Verstraeten R, Remaut-DeWinter AM, Kolsteren P, Dostálová J, Dlouhý P, Trolle E, Fagt S, Biltoft-Jensen A, Mathiessen J, Velsing Groth M, Kambek L, Gluskova N, Voutilainen N, Erkkilä A, Vernay M, Krems C, Strassburg A, Vasquez-Caicedo AL, Urban C, Naska A, Efstathopoulou E, Oikonomou E, Tsiotas K, Bountziouka V, Benetou V, Trichopoulou A, Zajkás G, Kovács V, Martos E, Heavey P, Kelleher C, Kennedy J, Turrini A, Selga G, Sauka M, et al., European Nutrition and Health Report 2009. Forum Nutr. 2009; 62:1-405.
Sauka M., Lāriņš V., Priedīte I.S., Krievkalns J. Fiziskā aktivitāte un skolēnu veselība. Rīga, 2009. SMVA. (ISBN 988-9984-39-969-0)

2008
Sauka M., Līsmane L., Kondratjuka I. Sporta stundas skolā- vai tās vispār paredzētas veselībai? Latvijas Ārsts, 2008. Nr 12., pielikums “Sports veselībai,” 7. – 8. lpp.
Sauka M. 2. Starptautiskais kongress ‘Fiziskā aktivitāte un veselība”. Latvijas Ārsts, 2008. Nr 12., pielikums “Sports veselībai” 21. – 23. lpp.
Lāriņš V., Selga G., Artjuhova L. Fiziskās aktivitātes novērtēšana ārsta praksē. Latvijas Ārsts, 2008; Nr 12., pielikums “Sports veselībai,” 3. – 6. lpp.
Sauka M., Lāriņš V . Minimālā nepieciešamā fiziskā aktivitāte pieaugušajiem. Latvijas Ārsts, 2008. Nr 12., pielikums “Sports veselībai,”15. – 20.lpp.
Priedite I.S., Fiziskās sagatavotības izvērtējums vispārizglītojošo skolu skolēniem ar palielinātu svaru Latvijā. Latvijas ārsts 2008. Nr. 12. Pielikums: Sports veselībai. 8.-10 lpp.
Šarlovska S. Vingrojumi muskuļu spēkam. Latvijas ārsts 2008., Nr. 12. Pielikums: Sports veselībai. 11.-13. lpp.
Selga G., Lāriņš V., Sauka M. Liekās ķermeņa masas un aptaukošanās problēma Latvijas skolēniem. Doctus, 2008. Nr. 7. , 20.- 24. lpp

2007
Sauka M. . Starptautisks Baltijas valstu seminārs “Drošs sports, sporta traumu profilakse” Latvijas ārsts, 2007, Nr 12. Pielikums “Sports veselībai”,.18.-19. lpp.
Gaile A. Skolēnu stāja – trauksmes signāls aktīvas un efektīvas rīcības nepieciešamība. Latvijas ārsts Nr 12. Pielikums “Sports veselībai,.2.-4. lpp.
Priedite I.S., Skolēnu fiziskā sagatavotība. ‘Latvijas ārsts 2007., Nr. 12. Pielikums: Sports veselībai. 8.-10. lpp
Selga G., Sauka M. Ūdens balanss organismā: nepiemirstam padzerties? 2007. Doctus, Nr 2 , 22. – 29. lpp.

2006
Sauka M., Augstkalne D., Priedīte I.S., Gudre A. Rozenštoka S.(2006) Physical fitness of school age athletes in Latvia Journal Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B.,. Vol. 5 – 6. pp 194.–198.
Priedite I.S., Sauka M., Augstkalne D., Gudre A.(2006). Assessment of physical fitness of children and adolescents in Latvia Journal Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B., Vol. 5 – 6, pp 199–204.
Selga.G., Daukste A., Sauka M.. (2006). Athletes and healthy adults with a preferred sedentary lifestyle: Comparison of acid–base balance. Journal Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B., Vol. 5 – 6, pp 220–227.
Priedīte I.S., Sauka M., Gudre A. Nepietiekama Latvijas bērnu fiziskā sagatavotība. 2006. Doctus. 2006. oktobris
Priedīte I.S., Sauka M., Gudre A. Nepietiekama Latvijas bērnu fiziskā sagatavotība. 2006. Doctus. oktobris.

Tēzes kongresos

2014
I.S.Priedite, L.Kalnina, M.Sauka, T.Timpka, O.Dahlstrom, E.Nylander, G.Selga, R.Ligere, V.Larins ”Body skeletal muscle mass in child and adolescent participants in organized sports: descriptive epidemiological study”. CASEM/FIMS World Congress of Sports Medicine, 2014. gada 18-21 jūnijs. Clin J Sport Med,Vol.24, number 3, May 2014.
V.Larins, L.Kalnina, E.Andzane, A.Silina, G.Selga, M.Sauka, I.S.Priedite” Energy intake and body composition of prepubescent and pubescent female ballet dancers”;7 th Conference of Baltic Society of Sport Sciences, Tartu, 2014. gada 7.-9. Maijs; tēzes publicētas Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis 122.lpp
Līga Kalniņa, Guntars Selga, Melita Sauka, Renāte Ligere, Ilga Sarmīte Priedīte, Viesturs Lāriņš ”Reference curves for body fat mass and body fat-free mass index among young athletes” Lu 72. Konference, 2014. gada 14. februāris, tēzes publicētas tēžu krājuma 73. lpp

2013
Artjuhova L., Kalnina L., Priedite I.S., Gudre A., Sauka M. Physical fitness development in young male basketball players. VIII International Baltic Congress of Sport Medicine 26-27 October 2013, Vilnius. Publication of abstracts, p 22
Sauka.M., Andzane E., Kalnina L., Silina A., Priedite I.S., Selga G., Timpka T., Dahlström O. Eating disorders in female ballet dancers and adolescents from ordinary school in Latvia. European Journal of Sports Medicine. Vol. 1., Supp.1, September 2013. p 240.
Kalniņa L., Selga G., Sauka M., Ligere R., Lāriņš V., Priedīte I.S. Ķermeņa masas sastāvs jauniem sportistiem ar paaugstinātu treniņu intensitāti. LU 71. zinātniskā konferencs Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums. 2013. 15. februārī, 30. lpp.

2012
Kalnina L., Selga G., Timpka T., Dahlstrom O., Sauka.M., Priedite I.S., Ligere R. Bioelectrical impedance analysis comaprisons of reference curves for body fat percentage among athletes in lean ansd non-lean sports. LU 70. zinātniskā konferencs Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums. 2012. 2. februārī, 87. lpp.
Kalnina L, Priedite I.S. Selga G., Sauka M. Timpka T., Dahlstrom O., Ligere R. „Relationship between body composition and physical performance: stady from young athletes”. XXII Pasaules Sporta medicīnas kongresā, Romā, 27.-30.septembrī, 2012, p 716.
Kalnina L, Selga G., Dahlstrom O., Timpka T, Sauka M., Priedīte I.S., Ligere R., Golubeva L. “Bioelectrical impedance analysis: comparisons of reference curves for body fat percentage among athletes in lean and non-lean sports” , tēzes publicētas Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2012. gada 2. februārī 87. lpp.

2011
Kalnina L, Selga G., Dahlstrom O., Timpka T, Sauka M., Priedīte I.S., Ligere R. Bioelectrical impedance analysis: reference curves for boys fat percentage among young athletes. VII International Baltic Sports Medicine Congress. November 25-26, 2011, Riga (Latvia) p11.

2010
Meikulāne I., Selga G., Sauka M.,. Priedite I.S,. Golubeva L. Body composition of young athletes measured by bioelectrical impedance. International Baltic Conference on Arthroscopy and Sports Medicine in Tartu (Estonia), 2010., August 19-21; p 60

2008
Sauka M. (2008). Association between physical fitness and oweweight in school age children. 2nd International Conference on Physical activity and Public Health. Amsterdam, (The Netherlands) April 13 – 16, p 219.

2007
Sauka M., Priedite I.S, Gudre A. (2007) Trends of overweight and obesity and physical fitness among boys of Latvia. 5th International Baltic Congress of Sports Medicine, Vilnius (Lithuania) December 7. – 8, p25.
Sauka.M., Priedite I.S., Augstkalne D. (2007). Selected physical characteristics of young basketball players. 5th European Sports Medicine Congress, October 10 – 14, 2007, Proceedings pp A133.
Priedite I.S., Augstkalne, Gudre A., Sauka M. (2007) Physical health of young athletes and children with increased physical load. III International congress ‘People, Sport, and health”, Saint-Peterburg April 19 – 21, Proceedings, p 197.