Aktualitātes


Jauns maksas pakalpojumu cenrādis

2017.gada 10.novembrī stājas spēkā jauns Valsts sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādis, (2017.gada 31.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.646 “Valsts sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādis”).

Cenrādis ir papildināts ar jauniem maksas pakalpojumiem (piemēram, fizioterapeita konsultāciju, ieskaitot pacienta funkcionālu izmeklēšanu 45 minūtes u.c.) un aktualizētas faktiskās izmaksas, kas saistītas ar maksas pakalpojumu sniegšanu.

Ar jauno Valsts sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādi var iepazīties šeit 

Ievietots 10.11.2017


10.novembrī spēkā stājas jauns Valsts sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādis

2017.gada 10.novembrī stājas spēkā jauns Valsts sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādis, kas ir papildināts ar jauniem maksas pakalpojumiem (piemēram, fizioterapeita konsultāciju, ieskaitot pacienta funkcionālu izmeklēšanu 45 minūtes u.c.) un aktualizētas faktiskās izmaksas, kas saistītas ar maksas pakalpojumu sniegšanu.

Lai 2017.gadā un turpmākos gados nodrošinātu vienādus nosacījumus visām novada sporta skolām, pietuvinot pakalpojumu “Padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude” sportista un bērna ar paaugstinātu fizisko slodzi dzīvesvietai, ir iekļauta jauna sadaļa “Valsts sporta medicīnas centra speciālistu izbraukuma vizīte”, kurā tiek noteikts cenrādis par Valsts sporta medicīnas centra speciālistu izmitināšanu pakalpojuma sniegšanas vietā un Valsts sporta medicīnas centra speciālistu transportēšanu uz pakalpojuma sniegšanas vietu un atpakaļ uz pastāvīgo darba (dienesta) vietu.

Tāpat nepieciešams nodrošināt ar transportu un viesnīcu (naktsmītni) dopinga kontrolierus, kas nodrošina maksas antidopinga pasākumus, t.sk. izglītojošos pasākumus.

“Valsts sporta medicīnas centra viena no galvenajām prioritātēm ir bijusi un būs jauno sportistu veselības aprūpe ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. Uzskatām, ka gan Valsts sporta medicīnas centra, gan sporta skolu mērķis ir viens – panākt, lai jaunie sportisti būtu veseli un varētu gūt augstus sasniegumus sportā, neradot risku savai veselībai”, uzsver Valsts sporta medicīnas centra direktore Sabīne Vaska.

Valsts sporta medicīnas centra darbības mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju (tai skaitā sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi) fiziskās veselības aprūpi un koordinēt fiziskās veselības aprūpes pasākumu īstenošanu, kā arī veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 2005.gada 19.oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989.gada 16.novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr.135 minēto prasību izpildi.

Ar Valsts sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādi, kas stājas spēkā 2017.gada 10.novembrī, šobrīd var iepazīties šeit

Ievietots 03.11.2017