Aktualitātes

Valsts sporta medicīnas centra vizīte Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolā

Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) ārstniecības personas kā katru gadu arī šogad dosies uz Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolu, lai sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi veiktu veselības aprūpi, t.i. padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi).

2016.gada 17.augustā darba vizītē Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere un direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre apmeklēja Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolu (turpmāk – Preiļu novada sporta skola), kur tikās ar Preiļu sporta skolas direktora p.i. Žannu Kufinu, metodiķi, vieglatlētikas treneri Viktoriju Neištadti, galda tenisa treneri Anatoliju Isajevu, volejbola treneri Intu Rumaku un futbola treneri Imantu Babri.
Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par esošo ilgstošo (no 2010.gada 10.februāra) sadarbību Preiļu novada sporta skolas sportistu veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības jomā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem un perspektīvām. Papildus tika apskatītas š.g. novembrī sportistu padziļinātām profilaktiskām medicīniskām pārbaudēm (turpmāk – medicīniskā pārbaude) paredzētās telpas.
Preiļu novada sporta skola veselības aprūpes atbalstu sportistiem nodrošina ar Centra starpniecību, vienu reizi gadā Preiļu novada sporta skolā organizējot piecu dienu medicīniskās pārbaudes apmēram 168 sportistiem. Tāpat sportisti individuāli apmeklē Centru.

Preiļu novada sporta skola ir Preiļu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas basketbolā, futbolā, galda tenisā, vieglatlētikā un volejbolā. Preiļu novada sporta skola tika dibināta 1963.gada 4.septembrī un laika gaitā pēc daudzām reorganizācijām 2010.gadā tā tika pārdēvēta par Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolu.

Ievietots 24.08.2016