Aktualitātes

Valsts sporta medicīnas centra vizīte Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolā

Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) ārstniecības personas no 15. līdz 19.augustam Līvānu sporta skolas 180 sportistiem veica padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi), ar tajā ietilpstošo sporta ārsta konsultāciju, elektrokardiogrammas pierakstu un aprakstu pirms un pēc nedozētas slodzes, ekspress asins un urīna analīzēm, kā arī fiziskās sagatavotības noteikšanu pēc EUROFIT metodes.

2016.gada 17.augustā darba vizītē Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere un direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre apmeklēja Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolu (turpmāk – Līvānu sporta skola), kur tikās ar Līvānu sporta skolas direktores Indras Iesalnieces vietnieku Gati Lāčkāju un medicīnas māsu Guntu Dreimani-Tomsoni.
Vizītes laikā Centra vadība iepazinās ar Centra ārstniecības personu– sporta ārstu Inetas Pūteles, Noras Sakauskas, ārsta ar EKG metodi Andreja Rozenbaha, māsu Olgas Kravčukas un Brigitas Kvekses – darba apstākļiem, kādos tiek veiktas medicīniskās pārbaudes Līvānu sporta skolas audzēkņiem .
Tikšanās laikā ar Līvānu sporta skolas direktores vietnieku Gati Lāčkāju un medicīnas māsu Guntu Dreimani-Tomsoni tika pārrunāti jautājumi par esošo ilgstošo (no 2010.gada 1.februāra) sadarbību Līvānu sporta skolas sportistu veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības jomā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem un perspektīvām. Papildus tika apskatītas sportistu medicīniskām pārbaudēm piešķirtās telpas un vērota medicīniskās pārbaudes norise.
Līvānu sporta skolā redzētais atstāj pozitīvu iespaidu par medicīniskās pārbaudes organizāciju un veselības aprūpes atbalstu sportistiem.
Līvānu sporta skola savu iespēju robežās nodrošināja sportistu medicīniskām pārbaudēm atbilstošus darba apstākļus, sportistu vecumā līdz 14 gadiem ierašanos ar vecākiem uz medicīniskām pārbaudēm un citus Centra ieteiktos ar medicīnisko pārbaudi saistītos nosacījumus. Sportistu medicīniskām pārbaudēm piešķirtās telpas kopumā bija ārstnieciskajam darbam atbilstošas.
Protams, ņemot vērā Centra kapacitāti, tāpat kā citās sporta skolās, arī Līvānu sporta skolā ar Centra reizi gadā pietuvinātām medicīniskām pārbaudēm piecās dienās maksimums iespējams nodrošināt 180 sportistus. Pārējiem sportistiem sporta medicīnas pakalpojumi ir pieejami Centrā.

Līvānu sporta skola ir Līvānu novada domes 2005.gadā dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura savā darbībā īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas piecos sporta veidos: vieglatlētikā, basketbolā, volejbolā, dambretē un futbolā. Līvānu sporta skolā tiek nodrošināts atbalsts sportistu veselības aprūpei. Sporta sacensības un sporta nodarbības norit skolas māsas klātbūtnē. No 2010.gada Līvānu sporta skola reizi gadā organizē sportistiem medicīniskās pārbaudes, ko veic Centrs normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un sadarbības līguma par sportistu veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību ietvaros.

Ievietots 24.08.2016


Žurnāla Jurista Vārds 16. augusta numurā publicēts Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļas eksperta Mārtiņa Dimanta raksts, kurā analizēts jautājums par dopinga kontroles procesā un rezultātu pārvaldībā piemērojamajām tiesību normām, kā arī sportista tiesībām, konstatēto dopinga pārkāpumu lietās! Jurista Vārds

Ievietots 18.08.2016


Uzsver fizisku aktivitāšu lomu grūtniecības laikā

29.jūnijā Rīgā  starptautiskās konferences par veselīgu uzturu grūtniecības laikā ietvaros norisinājās diskusija “Rīcība vadlīniju ieviešanā par veselīgu uzturu grūtniecēm”, kurā piedalījās  vairāk nekā 20 asociāciju, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Diskusiju rīkoja Pasaules Veselības organizācija, Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs.

Diskusijā tika pārrunāti grūtnieču veselības veicināšanas jautājumi, t.sk., fiziskās aktivitātes loma grūtniecības laikā, pietiekama atpūta, uzturs reproduktīvā vecuma sievietēm, u.c.

“Veselīgas grūtniecības norise ir lielā mērā atkarīga arī no atbilstošām fiziskajām aktivitātēm. Līdz ar to liela nozīme ir ģimenes ārstu informētībai un kompetencei jautājumos par fiziskajām aktivitātēm grūtniecēm un sievietēm, kas plāno grūtniecību”, uzsver Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) direktore Sabīne Vaska – Epnere.

Diskusijā piedalījās dažādi jomas speciālisti un pārstāvji, tostarp, Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas pārstāvji, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas pārstāvji, Latvijas Māsu asociācijas pārstāvji, Latvijas Vecmāšu asociācijas pārstāvji, pašvaldību pārstāvji, NVO u.c. speciālisti.

Diskusijas laikā Centra direktores vietniece attīstības jautājumos Inga Šmate iepazīstināja diskusijas dalībniekus ar grāmatu “Fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšana ģimenes ārsta praksē”. Grāmatā ir konkrēti norādījumi, kā ģimenes ārstam strādāt ar pacientu prakses vietā – kā ieteikt pareizo fiziskās aktivitātes intensitāti, veidu, biežumu un ilgumu.

“Grūtnieču un sieviešu reproduktīva veselība ir viens no izaicinājumiem ģimenes ārsta praksē. Ģimenes ārsts, sekojot līdzi visas ģimenes veselībai daudzu gadu garumā, var sniegt būtisku lomu ģimenes veselības saglabāšanā. Fiziski aktīva jauna sieviete, grūtniece, kura nodarbojas ar sportu vai fizisko aktivitāti, var būtiski uzlabot savu veselību, kā arī ieaudzināt saviem bērniem veselīgu attieksmi pret sportu un fiziskām aktivitātēm”, savā prezentācijā norādīja Centra direktores vietniece attīstības jautājumos Inga Šmate.

Centrs arī turpmāk īstenos uzsākto sadarbību ar ārstniecības personām fiziskās veselības jomā, īpaši ar ģimenes ārstu praksēm.

Toms Stašulāns, VSMC sabiedrisko attiecību speciālists, Tālr. 67220014, E-pasts: Toms.Stasulans@vsmc.gov.lv

Ievietots 1.07.2016