Aktualitātes

Valsts sporta medicīnas centrs aicina novērtēt tīmekļvietni

Iedzīvotājiem ērti lietojamas, viegli uztveramas un mūsdienīgas – tādam jābūt valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietnēm. Lai sasniegtu šo mērķi, Valsts kanceleja strādā pie vienota pārvaldības risinājuma valsts iestāžu tīmekļvietnēm.

Lai iegūtu datus par lietotāju vajadzībām un izmantotu tos vietņu kompleksai uzlabošanai tuvākajos gados, Valsts kanceleja aicina sabiedrību iesaistīties un vērtēt valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietnes.

Aicinām paust savu vērtējumu aizpildot Valsts sporta medicīnas centra tīmekļvietnes aptaujas anketu līdz šā gada 16. jūlijam.

 *Aptaujas anketa ir anonīma. Iegūtos datus izmantosim apkopotā veidā, lai novērtētu lietotāju vajadzības un veiktu uzlabojumus iestādes tīmekļvietnē

Ievietots 04.07.2017