Aktualitātes

LTV1 “Rīta panorāma” (27.04.2016.) sižets par peldētāja Jāņa Šaltāna divu gadu diskvalifikāciju

Precizējam sižetā minēto informāciju:
Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļa izvērtē federāciju lēmumus antidopinga pārkāpuma gadījumos un nepieciešamības gadījumā sniedz priekšlikumus Veselības ministrijas Antidopinga komitejai, kas lietu izskata un pieņem lēmumu par iespējamo pārsūdzību Latvijas Sporta federāciju padomes Strīdus izskatīšanas komisijā.
Jebkuru Latvijas federācijas lēmumu var pārsūdzēt arī attiecīgā Starptautiskā federācija un Pasaules Antidopinga aģentūra.

Ievietots 02.05.2016


“LNT ziņas” sižets saistībā ar jaunā riteņbraucēja nāves gadījumu
Valsts sporta medicīnas centrā, kur veic ikgadējās obligātās padziļinātās pārbaudes sporta skolu audzēkņiem, nereti jaunajiem sportistiem nākas konstatēt veselības problēmas pārslodzes dēļ. Savus komentārus sniedza arī Valsts sporta medicīnas centra Sporta medicīnas departamenta direktore Santa Viltere.

Ievietots 27.04.2016