Aktualitātes

Valsts sporta medicīnas centra vizīte Ludzas sporta skolā

2016.gada 22.novembrī darba vizītē Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere un direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre apmeklēja Ludzas pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolu (turpmāk – Ludzas sporta skola), kur tikās ar Ludzas sporta skolas direktori Elēnu Fjodorovu.

Vizītes laikā Centra vadība iepazinās ar Centra ārstniecības personu darba apstākļiem, kādos tiek veiktas medicīniskās pārbaudes Ludzas sporta skolas audzēkņiem.

Tikšanās laikā ar Ludzas sporta skolas direktori Elēnu Fjodorovu tika pārrunāti jautājumi par ilgstošo sadarbību Ludzas sporta skolas sportistu veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības jomā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem un perspektīvām saistībā ar jauno sportistu veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtību (Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumi Nr.594).

Ludzas sporta skolas treneru aktivitātes medicīniskās pārbaudes organizācijā un konstruktīvie risinājumu jauniešu aprūpes jautājumos Centra vadībai atstāja labu iespaidu par darba organizāciju, nodrošinot sportistu medicīniskām pārbaudēm atbilstošus darba apstākļus un ņemot vērā Centra ieteikumus ar medicīniskajām pārbaudēm saistītajos nosacījumos. Sportistu medicīniskām pārbaudēm piešķirtās telpas kopumā bija ārstnieciskajam darbam pielāgotas.

Ludzas Sporta skola ir Ludzas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – dibinātājs) dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde (turpmāk tekstā – izglītības iestāde), kura īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes, profesionālās pilnveides sporta izglītības programmas, interešu izglītības sporta programmas.

Ievietots 30.11.2016


Valsts sporta medicīnas centrs (turpmāk – Centrs) ir papildinājis speciālistu sarakstu e-pierakstu sistēmā www.piearsta.lv. Turpmāk e-pierakstu sistēmā būs iespējams pierakstīties pie sekojošiem Centra speciālistiem – bērnu kardiologa, neirologa, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, kā arī traumatologa-ortopēda.

Valsts sporta medicīnas centrs piedāvā šādus maksas pakalpojumus:

  • sertificētu speciālistu konsultācijas: fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, sporta ārsts, neirologs, otorinolaringologs, bērnu kardiologs, traumatologs-ortopēds, fizioterapeits;
  • rehabilitācijas pakalpojumus: ārstnieciskā un koriģējošā vingrošana grupā un individuāli, masāža;
  • fizikālās medicīnas procedūras;
  • izmeklējumus funkcionālajā diagnostikā: elektrokardiogramma, veloergometrija;
  • ķermeņa masas analīzi.

Piearsta.lv ir SIA Blue Bridge Technologies iniciatīva ar mērķi modernizēt medicīnas iestāžu procesus un veicināt veselības aprūpes pieejamību

piearsta-logo