Aktualitātes

Valsts sporta medicīnas centrs sirsnīgi sveic Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienā un novēl ticību saviem spēkiem, ka esam gudrākie, stiprākie un veiksmīgākie.

Lai mums visiem kopā izdodas realizēt mūsu sapņus un ieceres!

18.novembris

Ievietots 17.11.2016


Valsts sporta medicīnas centra vizīte Gulbenes un Balvu sporta skolās

2016.gada 12.oktobrī darba vizītē Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk tekstā – Centrs) direktore Sabīne Vaska-Epnere, direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre un Sporta medicīnas departamenta direktore Santa Viltere apmeklēja Gulbenes un Balvu sporta skolas, kur klātienē tikās ar skolu direktoriem – Māri Čakaru un Ludmilu Beļikovu, lai pārrunātu sadarbību un izklāstītu 2016.gada 9.septembrī spēkā stājušos Ministru kabineta noteikumus par veselības pārbaužu veikšanu sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi.

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā (turpmāk – Gulbenes sporta skola), kā arī Balvu sporta skolā Centra vadība iepazinās ar Centra ārstniecības personu darba apstākļiem, kādos tiek veiktas medicīniskās pārbaudes sporta skolu audzēkņiem, tādējādi veicot apkopojumu, kas vēl ir nepieciešams to uzlabošanai.

Pārrunās ar Centra vadību, Gulbenes sporta skolas direktors Māris Čakars izklāstīja skolas nākotnes plānus un līdzšinējos uzlabojumus. Pārrunas par turpmāko sadarbību profilaktisko pārbaužu veikšanai Gulbenes sporta skolā turpinās.

Pretēja rakstura tikšanās noritēja Balvu sporta skolā, kur diskusijā ar direktori Ludmilu Beļikovu tika meklēti risinājumi un iespējas esošo sadarbību pilnveidot. Centra direktore Sabīne Vaska–Epnere uzsver, ka Balvu sporta skola atstāja labu iespaidu par sporta skolas direktores Ludmilas Beļikovas un treneru aktivitātēm medicīniskās pārbaudes organizācijā un veselības aprūpes atbalstā sportistiem. Balvu sporta skola Ludmilas Beļikovas vadībā izrādīja interesi arī doties uz Centra telpām Rīgā, lai arī tur veiktu medicīniskās pārbaudes skolas audzēkņiem.

Valsts sporta medicīnas centra ārstniecības personas sporta skolās sportistiem veic padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi, ar tajā ietilpstošo sporta ārsta konsultāciju, elektrokardiogrammas pierakstu un aprakstu pirms un pēc nedozētas slodzes, ekspress asins un urīna analīzēm, kā arī fiziskās sagatavotības noteikšanu pēc EUROFIT metodes.

Sīkāka informācija:
Valsts sporta medicīnas centrs
Raiņa bulvāris 27, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālr.: 67226002
www.vsmc.gov.lv

Ievietots 17.10.2016