Aktualitātes

No 9. septembra ir ieviesta jauna kārtība, kādā tiek veiktas veselības pārbaudes sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi, ņemot vērā gan bērnu vecumu, gan to, ka fiziskās slodzes intensitāte un slodzes iedarbība uz organismu dažādos sporta veidos ir atšķirīga. Iecerēts, ka precīzāka profilaktisko pārbaužu organizēšana atvieglos sporta ārstu noslodzi un mazinās pacientu rindas pie citiem ārstniecības speciālistiem, piemēram, neirologa un ausu, kakla, deguna ārsta (otorinolaringologa).

Jauna veselības uzraudzības kārtība sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi, visu rakstu lasiet Latvijas Vēstneša portālā spiežot šeit.

Ievietots 15.09.2016


Valsts sporta medicīnas centra vizīte Alūksnes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolā

Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) ārstniecības personas no 12. līdz 16.septembrim Alūksnes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolā sportistiem veic padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi), ar tajā ietilpstošo sporta ārsta konsultāciju, elektrokardiogrammas pierakstu un aprakstu pirms un pēc nedozētas slodzes, ekspress asins un urīna analīzēm, kā arī fiziskās sagatavotības noteikšanu pēc EUROFIT metodes

2016.gada 12.septembrī darba vizītē Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere un direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre apmeklēja Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolu (turpmāk – Alūksnes sporta skola), kur tikās ar Alūksnes sporta skolas direktori Līgu Tomsoni.

Vizītes laikā Centra vadība iepazinās ar Centra ārstniecības personu – sporta ārstu Inetas Pūteles, Daces Augstkalnes, ārsta ar EKG metodi Andreja Rozenbaha, māsas Brigitas Kvekses un biomedicīnas laborantes Annas Bistrickas – darba apstākļiem, kādos tiek veiktas medicīniskās pārbaudes Alūksnes sporta skolas audzēkņiem.

Tikšanās laikā ar Alūksnes sporta skolas direktori Līgu Tomsoni tika pārrunāti jautājumi par esošo ilgstošo (no 2010.gada 22.februāra) sadarbību Alūksnes sporta skolas sportistu veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības jomā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem un perspektīvām saistībā ar jauno sportistu veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtību (Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumi Nr.594).

Papildus tika apskatītas sportistu medicīniskām pārbaudēm piešķirtās telpas un vērota medicīniskās pārbaudes norise.

Alūksnes sporta skolā redzētais atstāj labu iespaidu par Alūksnes sporta skolas direktores L.Tomsones un treneru aktivitātēm medicīniskās pārbaudes organizācijā un veselības aprūpes atbalstā sportistiem, savu iespēju robežās, nodrošinot sportistu medicīniskām pārbaudēm atbilstošus darba apstākļus, un citus Centra ieteiktos ar medicīnisko pārbaudi saistītos nosacījumus. Sportistu medicīniskām pārbaudēm piešķirtās telpas kopumā bija ārstnieciskajam darbam atbilstošas.

Alūksnes sporta skola ir Alūksnes novada domes dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura savā darbībā īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes (basketbols, biatlons, džudo, vieglatlētika) un interešu izglītības programmas sportā Alūksnes novadā. No 2010.gada Alūksnes sporta skola reizi gadā organizē sportistiem medicīniskās pārbaudes, ko veic Centrs normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un sadarbības līguma par sportistu veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību ietvaros.

Ievietots 15.09.2016