Aktualitātes

Valsts sporta medicīnas centra vizīte Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolā

Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) ārstniecības personas kā katru gadu arī šogad dosies uz Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolu, lai sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi veiktu veselības aprūpi, t.i. padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi).

2016.gada 17.augustā darba vizītē Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere un direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre apmeklēja Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolu (turpmāk – Preiļu novada sporta skola), kur tikās ar Preiļu sporta skolas direktora p.i. Žannu Kufinu, metodiķi, vieglatlētikas treneri Viktoriju Neištadti, galda tenisa treneri Anatoliju Isajevu, volejbola treneri Intu Rumaku un futbola treneri Imantu Babri.
Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par esošo ilgstošo (no 2010.gada 10.februāra) sadarbību Preiļu novada sporta skolas sportistu veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības jomā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem un perspektīvām. Papildus tika apskatītas š.g. novembrī sportistu padziļinātām profilaktiskām medicīniskām pārbaudēm (turpmāk – medicīniskā pārbaude) paredzētās telpas.
Preiļu novada sporta skola veselības aprūpes atbalstu sportistiem nodrošina ar Centra starpniecību, vienu reizi gadā Preiļu novada sporta skolā organizējot piecu dienu medicīniskās pārbaudes apmēram 168 sportistiem. Tāpat sportisti individuāli apmeklē Centru.

Preiļu novada sporta skola ir Preiļu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas basketbolā, futbolā, galda tenisā, vieglatlētikā un volejbolā. Preiļu novada sporta skola tika dibināta 1963.gada 4.septembrī un laika gaitā pēc daudzām reorganizācijām 2010.gadā tā tika pārdēvēta par Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolu.

Ievietots 24.08.2016


Valsts sporta medicīnas centra vizīte Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolā

Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) ārstniecības personas no 15. līdz 19.augustam Līvānu sporta skolas 180 sportistiem veica padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi), ar tajā ietilpstošo sporta ārsta konsultāciju, elektrokardiogrammas pierakstu un aprakstu pirms un pēc nedozētas slodzes, ekspress asins un urīna analīzēm, kā arī fiziskās sagatavotības noteikšanu pēc EUROFIT metodes.

2016.gada 17.augustā darba vizītē Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere un direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre apmeklēja Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolu (turpmāk – Līvānu sporta skola), kur tikās ar Līvānu sporta skolas direktores Indras Iesalnieces vietnieku Gati Lāčkāju un medicīnas māsu Guntu Dreimani-Tomsoni.
Vizītes laikā Centra vadība iepazinās ar Centra ārstniecības personu– sporta ārstu Inetas Pūteles, Noras Sakauskas, ārsta ar EKG metodi Andreja Rozenbaha, māsu Olgas Kravčukas un Brigitas Kvekses – darba apstākļiem, kādos tiek veiktas medicīniskās pārbaudes Līvānu sporta skolas audzēkņiem .
Tikšanās laikā ar Līvānu sporta skolas direktores vietnieku Gati Lāčkāju un medicīnas māsu Guntu Dreimani-Tomsoni tika pārrunāti jautājumi par esošo ilgstošo (no 2010.gada 1.februāra) sadarbību Līvānu sporta skolas sportistu veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības jomā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem un perspektīvām. Papildus tika apskatītas sportistu medicīniskām pārbaudēm piešķirtās telpas un vērota medicīniskās pārbaudes norise.
Līvānu sporta skolā redzētais atstāj pozitīvu iespaidu par medicīniskās pārbaudes organizāciju un veselības aprūpes atbalstu sportistiem.
Līvānu sporta skola savu iespēju robežās nodrošināja sportistu medicīniskām pārbaudēm atbilstošus darba apstākļus, sportistu vecumā līdz 14 gadiem ierašanos ar vecākiem uz medicīniskām pārbaudēm un citus Centra ieteiktos ar medicīnisko pārbaudi saistītos nosacījumus. Sportistu medicīniskām pārbaudēm piešķirtās telpas kopumā bija ārstnieciskajam darbam atbilstošas.
Protams, ņemot vērā Centra kapacitāti, tāpat kā citās sporta skolās, arī Līvānu sporta skolā ar Centra reizi gadā pietuvinātām medicīniskām pārbaudēm piecās dienās maksimums iespējams nodrošināt 180 sportistus. Pārējiem sportistiem sporta medicīnas pakalpojumi ir pieejami Centrā.

Līvānu sporta skola ir Līvānu novada domes 2005.gadā dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura savā darbībā īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas piecos sporta veidos: vieglatlētikā, basketbolā, volejbolā, dambretē un futbolā. Līvānu sporta skolā tiek nodrošināts atbalsts sportistu veselības aprūpei. Sporta sacensības un sporta nodarbības norit skolas māsas klātbūtnē. No 2010.gada Līvānu sporta skola reizi gadā organizē sportistiem medicīniskās pārbaudes, ko veic Centrs normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un sadarbības līguma par sportistu veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību ietvaros.

Ievietots 24.08.2016