Aktualitātes

Žurnāla Jurista Vārds 16. augusta numurā publicēts Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļas eksperta Mārtiņa Dimanta raksts, kurā analizēts jautājums par dopinga kontroles procesā un rezultātu pārvaldībā piemērojamajām tiesību normām, kā arī sportista tiesībām, konstatēto dopinga pārkāpumu lietās! Jurista Vārds

Ievietots 18.08.2016


Uzsver fizisku aktivitāšu lomu grūtniecības laikā

29.jūnijā Rīgā  starptautiskās konferences par veselīgu uzturu grūtniecības laikā ietvaros norisinājās diskusija “Rīcība vadlīniju ieviešanā par veselīgu uzturu grūtniecēm”, kurā piedalījās  vairāk nekā 20 asociāciju, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Diskusiju rīkoja Pasaules Veselības organizācija, Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs.

Diskusijā tika pārrunāti grūtnieču veselības veicināšanas jautājumi, t.sk., fiziskās aktivitātes loma grūtniecības laikā, pietiekama atpūta, uzturs reproduktīvā vecuma sievietēm, u.c.

“Veselīgas grūtniecības norise ir lielā mērā atkarīga arī no atbilstošām fiziskajām aktivitātēm. Līdz ar to liela nozīme ir ģimenes ārstu informētībai un kompetencei jautājumos par fiziskajām aktivitātēm grūtniecēm un sievietēm, kas plāno grūtniecību”, uzsver Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) direktore Sabīne Vaska – Epnere.

Diskusijā piedalījās dažādi jomas speciālisti un pārstāvji, tostarp, Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas pārstāvji, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas pārstāvji, Latvijas Māsu asociācijas pārstāvji, Latvijas Vecmāšu asociācijas pārstāvji, pašvaldību pārstāvji, NVO u.c. speciālisti.

Diskusijas laikā Centra direktores vietniece attīstības jautājumos Inga Šmate iepazīstināja diskusijas dalībniekus ar grāmatu “Fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšana ģimenes ārsta praksē”. Grāmatā ir konkrēti norādījumi, kā ģimenes ārstam strādāt ar pacientu prakses vietā – kā ieteikt pareizo fiziskās aktivitātes intensitāti, veidu, biežumu un ilgumu.

“Grūtnieču un sieviešu reproduktīva veselība ir viens no izaicinājumiem ģimenes ārsta praksē. Ģimenes ārsts, sekojot līdzi visas ģimenes veselībai daudzu gadu garumā, var sniegt būtisku lomu ģimenes veselības saglabāšanā. Fiziski aktīva jauna sieviete, grūtniece, kura nodarbojas ar sportu vai fizisko aktivitāti, var būtiski uzlabot savu veselību, kā arī ieaudzināt saviem bērniem veselīgu attieksmi pret sportu un fiziskām aktivitātēm”, savā prezentācijā norādīja Centra direktores vietniece attīstības jautājumos Inga Šmate.

Centrs arī turpmāk īstenos uzsākto sadarbību ar ārstniecības personām fiziskās veselības jomā, īpaši ar ģimenes ārstu praksēm.

Toms Stašulāns, VSMC sabiedrisko attiecību speciālists, Tālr. 67220014, E-pasts: Toms.Stasulans@vsmc.gov.lv

Ievietots 1.07.2016