Aktualitātes

Valsts sporta medicīnas centra vizīte Jēkabpils un Viesītes sporta skolās

Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) ārstniecības personas, kā katru gadu šomēnes dosies uz Jēkabpils sporta skolu un jau šonedēļ uz Viesītes sporta skolu, lai sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi veiktu veselības aprūpi, t.i. padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi).

2016.gada 11.maijā vizītē uz Jēkabpili un Viesīti devās Centra direktore Sabīne Vaska–Epnere, direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre un Sporta medicīnas departamenta direktore Santa Viltere.

Vizītes laikā Centra pārstāvji iepazinās ar Jēkabpils sporta skolas direktoru Edgaru Lambu. Viesītē Centra pārstāvjus uzņēma Viesītes sporta skolas direktors Jānis Osis. Abās sporta skolās tika apspriesta līdzšinējā pieredze un turpmākās izmaiņas medicīnisko pārbaužu veikšanā. Tika pārrunāta turpmākā sadarbība ar skolām un meklēti risinājumi, kā šo sadarbību varētu pilnveidot.

Vizītes laikā abās sporta skolās tika apskatītas telpas, kur Centra ārsti veiks medicīniskās pārbaudes. Centra un sporta skolas vadībai kopīgi apskatot telpas ir iespējams izvērtēt, kas vēl ir nepieciešams to uzlabošanai. “Šo sporta skolu atvēlētās telpas sniegs nepieciešamo komforta sajūtu mūsu ārstiem, kuri bieži veic savu darbu ārpus Centra telpām”, norāda Centra direktore Sabīne Vaska–Epnere.

Centrs 2016.gada maijā turpina uzsākto – apmeklēt visas sporta skolas, kurās ir plānots medicīniskās pārbaudes veikt uz vietas attiecīgajā pilsētā.

Jēkabpils sporta skola

 

Ievietots 16.05.2016TV1 “Rīta panorāma” (27.04.2016.) sižets par peldētāja Jāņa Šaltāna divu gadu diskvalifikāciju

Precizējam sižetā minēto informāciju:
Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļa izvērtē federāciju lēmumus antidopinga pārkāpuma gadījumos un nepieciešamības gadījumā sniedz priekšlikumus Veselības ministrijas Antidopinga komitejai, kas lietu izskata un pieņem lēmumu par iespējamo pārsūdzību Latvijas Sporta federāciju padomes Strīdus izskatīšanas komisijā.
Jebkuru Latvijas federācijas lēmumu var pārsūdzēt arī attiecīgā Starptautiskā federācija un Pasaules Antidopinga aģentūra.

Ievietots 02.05.2016