Aktualitātes

“LNT ziņas” sižets saistībā ar jaunā riteņbraucēja nāves gadījumu
Valsts sporta medicīnas centrā, kur veic ikgadējās obligātās padziļinātās pārbaudes sporta skolu audzēkņiem, nereti jaunajiem sportistiem nākas konstatēt veselības problēmas pārslodzes dēļ. Savus komentārus sniedza arī Valsts sporta medicīnas centra Sporta medicīnas departamenta direktore Santa Viltere.

Ievietots 27.04.2016


Valsts sporta medicīnas centra vizīte Liepājas rajona sporta skolā
Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) ārstniecības personas no 4. – 8.aprīlim devās uz Liepājas rajona sporta skolu (turpmāk – LRSS) Vaiņodes, Grobiņas un Aizputes sporta centriem, lai sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi veiktu veselības aprūpi, t.i. padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi).

2016.gada 14.aprīlī vizītē uz Vaiņodi, Grobiņu un Aizputi devās Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere, direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre, Sporta medicīnas departamenta direktore Santa Viltere un sabiedrisko attiecību speciālists Toms Stašulāns.

Vizītes laikā Centra pārstāvji iepazinās ar LRSS direktoru Daini Zombergu, Vaiņodes vidusskolas direktoru un vienlaicīgi LRSS handbola treneri Zigmundu Micku un handbola treneri Artūru Auderu. Grobiņā Centra pārstāvjus uzņēma LRSS ārstniecības persona Inga Niķele, LRSS direktora vietniece Lita Leja un vieglatlētikas trenere Agnese Kļava. Aizputē diskusija Centra vadībai notika ar Aizputes sporta centra direktoru un vienlaicīgi LRSS volejbola treneri Induli Laškovu un sporta centra ārstniecības personu Dzidru Grundmani. Visās sporta skolās tika apspriesta līdzšinējā pieredze un turpmākās izmaiņas medicīnisko pārbaužu veikšanā, kā arī Centra pārstāvji klātienē varēja risināt aktuālos jautājumus. Tika pārrunāta turpmākā sadarbība ar skolām un meklēti risinājumi, kā šo sadarbību varētu pilnveidot.

Vēlāk visās sporta skolās tika apskatītas telpas, kur Centra ārsti veica un turpmāk veiks medicīniskās pārbaudes. Centra un sporta skolas vadībai kopīgi apskatot telpas ir iespējams izvērtēt, kas vēl ir nepieciešams to uzlabošanai.

Centrs 2016.gada aprīlī turpina uzsākto – apmeklēt visas sporta skolas, kurās ir plānots medicīniskās pārbaudes veikt uz vietas attiecīgajā pilsētā.

LRSS Vaiņodes sporta centrs

LRSS Grobiņas sporta centrs

LRSS Aizputes sporta centrs

Ievietots 19.04.2016