Aktualitātes

 

Valsts sporta medicīnas centra vizīte Madonas un Smiltenes sporta skolās

Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) ārstniecības personas dosies uz Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolu un Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolu, lai sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi veiktu veselības aprūpi, t.i. padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi).

2016.gada 30.martā vizītē uz Madonu un Smilteni devās Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere, direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre, Sporta medicīnas departamenta direktore Santa Viltere un sabiedrisko attiecību speciālists Toms Stašulāns.

Vizītes laikā Centra pārstāvji iepazinās ar Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolas direktoru Ivaru Jokstu un direktora vietnieci Lieni Brūveli. Madonā Centra pārstāvjus uzņēma Madonas sporta centra direktors Voldemārs Šmugais. Abās sporta skolās tika apspriesta līdzšinējā pieredze un turpmākās izmaiņas medicīnisko pārbaužu veikšanā. Tika pārrunāta turpmākā sadarbība ar skolām un meklēti risinājumi, kā šo sadarbību varētu pilnveidot.

Vēlāk abās sporta skolās tika apskatītas telpas, kur Centra ārsti veica un turpmāk veiks medicīniskās pārbaudes. Centra un sporta skolas vadībai kopīgi apskatot telpas ir iespējams izvērtēt, kas vēl ir nepieciešams to uzlabošanai. “Šo sporta skolu atvēlētās telpas ir kā paraugs pārējām pilsētām, kur Centra ārstniecības personāls veic savu darbu ārpus Centra telpām”, uzsver Sporta medicīnas departamenta direktore Santa Viltere.

Centrs 2016.gada martā turpina uzsākto – apmeklēt visas sporta skolas, kurās ir plānots medicīniskās pārbaudes veikt uz vietas attiecīgajā pilsētā.

Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skola

Madonas bērnu un jaunatnes sporta skola

Ievietots 01.04.2016