Aktualitātes

Atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2016.gadam” Valsts sporta medicīnas centram (turpmāk – Centrs) valsts budžeta finansētu veselības aprūpes pakalpojumu „Padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude” 2016.gadā jānodrošina 14 200 sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko (turpmāk – sportists) slodzi vecumā līdz 18 gadiem.

Pieraksts Centra veselības aprūpes pakalpojumiem tiek veikts rindas kārtībā, t.sk. valsts budžeta finansētam veselības aprūpes pakalpojumam „Padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude”, uz kuru sportistus piesaka sporta organizācijas: – nosūtot Centram pieteikumu ar informāciju par sportistu skaitu un vēlamo padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes laiku, – vai arī sportists pierakstās individuāli Centra reģistratūrā.

Centrā uz 2016.gada 5.februāri valsts budžeta finansētu veselības aprūpes pakalpojumu „Padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude” rindā līdz 2016.gada 30.decembrim jau ir pieteikti vairāk kā sporta organizāciju 15 000 sportisti.

Ņemot vērā, ka Centrs 2016.gadā valsts budžeta finansētu veselības aprūpes pakalpojumu „Padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude” var nodrošināt un veikt 14 200 sportistiem, Centrs no 2016.gada 8.februāra pārtrauc pieņemt un reģistrēt sporta organizāciju sūtītos pieteikumus.

Pašreiz valsts budžeta finansētam veselības aprūpes pakalpojumam „Padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude” sportists (ja ir dokumentārs pierādījums, ka trenējas kādā sporta veidā) var pieteikties individuāli Centra reģistratūrā, zvanot pa tālruni 67226002, 27839556.

Ievietots 08.02.2016


Valsts sporta medicīnas centra vizīte Liepājā

Jauno 2016. gadu Valsts sporta medicīnas centra (turpmāk – Centrs) vadība sāka ar vizīti Liepājā. Galvenais mērķis bija klātienē iepazīties ar visu Liepājas pilsētas sporta skolu vadību un kopīgi apskatīt veselības aprūpei piešķirtās telpas, kur Centra ārstniecības personas veic medicīniskās pārbaudes.

2016.gada 12.janvārī vizītē uz Liepāju devās Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere, direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre un sabiedrisko attiecību speciālists Toms Stašulāns. Liepājā Centra pārstāvjus uzņēma Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldes vadītājs Artis Lagzdiņš.

Centrs vizīti sāka ar Liepājas olimpisko sporta centru, kurā notika sanāksme ar visu Liepājas pilsētas sporta skolu vadību. Vēlāk ar Inesi Luteri un Aiju Kalnīti tika apskatītas visas Liepājas pilsētas sporta skolas: Liepājas Sporta spēļu skola, Liepājas Kompleksā sporta skola, Liepājas Tenisa sporta skola, Liepājas Futbola skola, Vingrošanas nodaļa.

Vizītes laikā tika sasniegti visi mērķi: Centra vadība iepazinās ar Liepājas pilsētas sporta skolu vadību, tika pārrunāta esošā un turpmākā sadarbība, kā arī apskatītas Centra ārstniecības personām piešķirtās darba un izmitināšanas telpas.

Sanāksme

Centra apskatītās ēkas

Ārstniecības personālam paredzētās darba telpas

Ārstniecības personālam paredzētās izmitināšanas telpas

Ievietots 19.01.2016