Aktualitātes

Valsts sporta medicīnas centrs dosies uz Liepājas sporta skolām

Valsts sporta medicīnas centra ārstniecības personas (turpmāk – Centrs) laikā no 2016.gada 4.janvāra līdz 2016.gada 22.janvārim dosies uz Liepājas Sporta spēļu skolu, Liepājas Komplekso sporta skolu, Liepājas Futbola skolu, lai sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi veiktu veselības aprūpi, t.i. padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi (turpmāk – medicīnisko pārbaudi). Centrs 2016.gadā plāno apmeklēt visas sporta skolas, kurās tiek veiktas medicīniskās pārbaudes un kurās ir plānots medicīniskās pārbaudes veikt uz vietas attiecīgajā pilsētā.

2016.gada 12.janvārī vizītē uz Liepāju dosies Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere, direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes jautājumos Andžela Gudre un sabiedrisko attiecību speciālists Toms Stašulāns. Liepājā Centra pārstāvjus uzņems Liepājas Sporta pārvaldes vadītājs Artis Lagzdiņš.

Tikšanās mērķis ir klātienē iepazīties un aprunāties ar visu Liepājas sporta skolu (Liepājas Sporta spēļu skola, Liepājas Kompleksā sporta skola Liepājas Tenisa sporta skola, Liepājas Futbola skola, Florbola skola) vadību un kopīgi apskatīt veselības aprūpei piešķirtās telpas, kur Centra ārstniecības personas veic medicīniskās pārbaudes. Tiks pārrunāta esošā un turpmākā sadarbība ar skolām un meklēti risinājumi, kā šo sadarbību varētu pilnveidot. Visas tikšanās tiks fotogrāfētas sabiedrības informēšanai un publicētas Centra mājaslapā.

Centra direktore Sabīne Vaska-Epnere uzsver:”Centra viena no galvenajām prioritātēm ir bijusi un būs sporta skolu sportistu veselības aprūpe gan Rīgā, gan reģionos. Bez attiecīgas veselības kontroles sports mūsu valstī nav iedomājams. Esam priecīgi, ka varam apmeklēt Liepājas sporta skolas.”

Toms Stašulāns, VSMC sabiedrisko attiecību speciālists Tālr. 26396220 E-pasts: Toms.Stasulans@vsmc.gov.lv

Ievietots 11.01.2016