Par mums

Mēs esam Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļa (starptautiskajā sadarbībā – Latvijas nacionālā antidopinga organizācija jeb LAT-NADO). Mūsu misija ir tīrs sports – lai sacensība būtu un paliktu godīga. Mēs atbalstām, informējam un izglītojam esošos sportistus, topošos sportistus, sportista palīgpersonālu un jebkuru, nododot savas zināšanas antidopinga jomā, lai jebkurš zinātu, ko sportā drīkst un ko nedrīkst lietot. Mēs arī veicam dopinga kontroles, lai palīdzētu apstiprināt tīro sportistu godīgos sasniegumus un atklātu un nodotu tos, kas savus rezultātus pilnveido negodīgos veidos.

Savu darbību mēs veicam, balstoties uz virkni starptautiskajiem un nacionālajiem normatīvajiem aktiem, ar kuriem var iepazīties sadaļā Normatīvie akti un starptautiskie dokumenti.