Par Mums

Valsts sporta medicīnas centrs ir Valsts medicīnas iestāde, kas sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi līdz 18 gadiem veic fiziskās veselības aprūpi.

Centra darbības mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju (tai skaitā sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi) fiziskās veselības aprūpi un koordinēt fiziskās veselības aprūpes pasākumu īstenošanu, kā arī veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 2005.gada 19.oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989.gada 16.novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr.135 minēto prasību izpildi.