2008. gads

Nr.p.k.

Paziņojuma datums

ID numurs

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN

Līguma izpildītājs

1.

05.03.2008.

VM SMVA 2008/1

Dopinga kontrolieru profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju 1.pielikumā

1400,00 Ls

AAS “Ergo Latvija”

2.

05.03.2008.

VM SMVA 2008/2

Starptautisko sūtījumu piegādes pakalpojumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju 1.pielikumā

4872,00 Ls

SIA “TNT”

3.

06.03.2008.

VM SMVA 2008/3

Kartridžu un toneru piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā Nr.1

4442,66 Ls

SIA “Multisistēma Rīga”

4.

06.03.2008.

VM SMVA 2008/4

Veidlapu izgatavošana un piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā Nr.1

1571,00 Ls

SIA “LGV”

5.

13.03.2008.

VM SMVA 2008/5

Raidījuma sižetu izveide un pārraide Latvijas televīzijā iedzīvotāju fiziskās veselības un fiziskās aktivitātes veicināšanai

4550,00 Ls

SIA “Videoatmiņa”

1300,00 Ls

SIA “Supremus Media”

6.

28.04.2008.

VM SMVA 2008/6

Kancelejas preču un biroja papīra piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā Nr.1

3098,60 Ls

SIA “Hermess”

7.

28.04.2008.

VM SMVA 2008/7

Informācijas sistēmu apkalpošana saskaņā ar darba uzdevumu, pielikums Nr.1

Paredzamā līgumcena līdz
3100,00 Ls

Noslēdzies bez rezultātiem

8.

13.05.2008.

VM SMVA 2008/8

Stikla stobriņu kapilārajām asinīm iegāde QBS asins automātiskajam analizatoram

9844,00 Ls

SIA “Semetrons”

9.

16.05.2008.

VM SMVA 2008/9

Informācijas sistēmu apkalpošana saskaņā ar darba uzdevumu, pielikums Nr.1

3094,00 Ls

SIA “Dators Tev”

10.

27.05.2008.

VM SMVA 2008/10

Datortehnikas un programmatūras iegāde

6831,58 Ls

SIA “Sonex Technologies Latvia”

11.

18.06.2008.

VM SMVA 2008/11

Informatīva izdevuma sagatavošana un iespiešana veselības aprūpes darbiniekiem par sporta medicīnas jautājumiem

2450,00 Ls

SIA „Latvijas Ārstu biedrības sabiedrība”

12.

01.12.2008.

VM SMVA 2008/14

Datortehnikas un datortīkla apkalpošana

1800,00 Ls

SIA „Euroscreen”

13.

01.12.2008.

VM SMVA 2008/15

Informācijas sistēmu apkalpošana

5085,00 Ls

SIA „Valro IT”