2009. gads

Nr. p.k.

Paziņojuma datums

ID Numurs

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN

Līguma izpildītājs

1.

27.02.2009.

VM SMVA 2009/1

Reaģentu (urīna teststrēmeļu un hematoloģisko reaģentu) un analīžu
veikšanai nepieciešamo piederumu iegāde darbam ar Roshe
Diagnostikcs analizatoriem MIDITRON JUNIOR II, URISYS 1100
un ABX Micros CRP 200.

7176,45 Ls

SIA “Invitros”

1986,00 Ls

SIA “Sarstedt”

2.

27.02.2009

VM SMVA 2009/2

Dopinga kontrolieru profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

869,00 Ls

AAS „Seesam Latvia”

3.

29.05.2009

VM SMVA 2009/3

Laboratorijas izmeklējumu uzskaites un kontroles sistēmas Melisa Lab noma

1786,68 Ls

SIA “Medicus Data”

4.

09.12.2009

SMVA 2009/6

Stikla stobriņu kapilārajām asinīm piegāde darbam ar firmas Becton Dicinson hematoloģisko analizatoru QBS Autoread Plus

7600,00 Ls

SIA “Semetrons”

5.

08.12.2009

SMVA 2009/5

Reaģentu (urīna teststrēmeļu un hematoloģisko reaģentu) un analīžu veikšanai nepieciešamo piederumu iegāde darbam ar firmas Roshe Diagnostikcs analizatoriem MIDITRON JUNIOR II, URISYS 1100 un ABX Micros CRP 200

4581,00 Ls

SIA “Invitros”

2268,65 Ls

SIA “Medilink”

1984,00 Ls

SIA “Diamedica”