2010. gads

Iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir līdz Ls 3000

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas Nr.

Paziņojuma publikācijas datums Sporta medicīnas valsts aģentūras mājas lapā

Pieteikumu/
piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Laboratorijas izmeklējumu uzskaites un kontroles sistēmas programmatūras licences iznomāšana un ekspluatācijas atbalsta nodrošināšana saskaņā ar Sporta medicīnas valsts aģentūras prasībām.

VM SMVA 2010/02

13.10.2010

27.10.2010

SIA „Medicus Data”

Ls 1786,68

No 2010.g. novembra līdz 2011.g. novembrim

Iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latiem vai lielāka, bet mazāka par 20 000 latiem

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas Nr.

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Pieteikumu/
piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Viena dienesta vieglā automobiļa noma saskaņā ar Sporta medicīnas valsts aģentūras prasībām

VM SMVA 2010/01

13.10.2010

08.11.2010

Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta.

No 2011.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim

Reaģentu (urīna teststrēmeļu un hematoloģisko reaģentu) un analīžu veikšanai nepieciešamo piederumu iegāde darbam ar firmas Roche Diagnostics analizatoriem Miditron junior II, urisys 1100 un firmas ABX Diagnostics analizatoru ABX Micros CRP 200 saskaņā ar Sporta medicīnas valsts aģentūras prasībām.

VM SMVA 2010/03

08.11.2010

30.11.2010

SIA„Medilink”, par iepirkuma 1.daļu „Urīna analīžu nodrošinājums”

Ls 3208,90

no 2011.gada 3.janvāra līdz 2011.gada 30.decembrim

SIA „Medilink”, par iepirkuma 2.daļu „Asins analīžu nodrošinājums”

Ls 2400,20

SIA „Sarstedt”, par iepirkuma 3.daļu „Preces analīžu paraugu savākšanai”

Ls 2193.00

Stikla stobriņu kapilārajām asinīm piegāde darbam ar firmas Becton Dickinson hematoloģisko analizatoru QBS Autoread Plus

VM SMVA 2010/04

08.11.2010

30.11.2010

SIA „Semetrons”

Ls 5760,00

No 2011.gada 3.janvāra līdz 2011.gada 30.decembrim

Viena dienesta vieglā automobiļa noma saskaņā ar Sporta medicīnas valsts aģentūras prasībām

VM SMVA 2010/05

09.11.2010

30.11.2010

Iepirkums ir pārtraukts

No 2011.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim

Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma „B” daļas pakalpojumu iepirkumi

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas Nr.

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Pieteikumu/
piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Laboratorijas pakalpojumi 400 dopinga kontroles paraugu analīzei saskaņā ar Sporta medicīnas valsts aģentūras prasībām.

VM SMVA 2010/06

 

14.12.2010

United Medix Laboratories

Ls 55800

No 2011.gada 3.janvāra līdz 2012.gada 30.decembrim