2011. gads

Iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latiem vai lielāka, bet mazāka par 20 000 latiem

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Pieteikumu/
piedāvājumu iesniegšana termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Nolikums

VM SMVA 2011/01 Viena jauna dienesta vieglā automobiļa noma saskaņā ar instrukcijā un tai pievienotajiem pielikumiem noteiktajām prasībām

12.01.2011

24.01.2011

SIA „Tehauto”

Ls 13101,64

36 mēneši

Nolikums

VM SMVA 2011/02 Reaģentu (urīna teststrēmeļu un hemotoloģisko reaģentu) un analīžu veikšanai nepieciešamo piederumu iegāde darbam ar firmas Roche Diagnostics analizatoriem Miditron junior II, Urisys 1100, firmas ABX Diagnostics analizatoru ABX Micros CRP 200 un firmas Becton Dickinson analizatoru QBS Autoread Plus

15.11.2011

30.11.2011

SIA „Medilink” par iepirkuma
1. un 2. daļu

Ls 6304,40

02.01.2012-
30.12.2012

Instrukcija

15.11.2011

30.11.2011

SIA „Interlux” par 3. daļu

Ls 5340,00

02.01.2012-
30.12.2012

15.11.2011

30.11.2011

SIA „Diamedica” par 4. daļu

Ls 2166,00

02.01.2012-
30.12.2012