2012. gads

Iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latiem vai lielāka, bet mazāka par 20 000 latiem

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Pieteikumu/
piedāvājumu iesniegšana termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Nolikums, instrukcija

VM SMVA 2012/01 Reaģentu (urīna teststrēmeļu un hemotoloģisko reaģentu) un analīžu veikšanai nepieciešamo piederumu iegāde darbam ar firmas Roche Diagnostics analizatoriem Miditron junior II, Urisys 1100, firmas ABX Diagnostics analizatoru ABX Micros CRP 200 un firmas Becton Dickinson analizatoru QBS Autoread Plus

8.1.2013

30.11.2012

1. un 2. daļa SIA “Medilink”

3. daļa SIA “Interlux”

4. daļa SIA “Diamedica”

14832,00

1.1.2013 – 31.1.2013

Instrukcija

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

VM SMVA 2012/03 Degvielas un citu transportlīdzekļu ekspluatācijai nepieciešamo preču iegāde

Iepirkums pārtraukts

Nolikums

VM SMVA 2012/04 Degvielas un citu transportlīdzekļu ekspluatācijai nepieciešamo preču iegāde

8.1.2013

30.11.2012

1. un 2. daļa SIA “Medilink”

3. daļa SIA “Interlux”

4. daļa SIA “Diamedica”

14832,00

1.1.2013 – 31.1.2013

Instrukcija

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Publisko iepirkuma likuma 2. pielikuma “B” daļas pakalpojumu iepirkumi

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Pieteikumu/
piedāvājumu iesniegšana termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Nolikums, instrukcija

DatumsSMVA mājas lapā

VM SMVA 2012/02 Laboratorijas pakalpojumi  dopinga kontroles paraugu analīzei

 11.1.2013

30.11.2012

United Laboratories Ltd

 52060,00

 1.1.2013 – 31.1.2014

Instrukcija

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

20.11.2012