2016. gads

Valsts sporta medicīnas centra iepirkumi 2016. gadā

Iepirkuma priekšmets Informatīvā paziņojuma publikācijas datums Piedāvājuma iesniegšanas datums Instrukcija ar pielikumiem Lēmuma pieņemšanas datums Informācija par pieņemto lēmumu Līguma izpildītājs/
Līguma teksts
Tehniskās apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu apkalpošana 29.12.2016 Lēmums AS “G4S Latvia”
Līguma teksts – *pdf.
Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana 19.12.2016 04.01.2017 plkst. 17:00 Nolikums ar pielikumiem
Atbildes uz jautājumiem
09.03.2017 Lēmums Iepirkums pārtraukts
Degvielas iegāde 30.11.2016 14.12.2016 plskt. 12:00 Instrukcija
Līguma projekts
Laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniegšana Valsts sporta medicīnas centram 23.11.2016 07.12.2016 plkst. 12:00 Nolikums ar pielikumiem 14.12.2016 Lēmums SIA “Centrālā laboratorija”
Līguma teksts – *pdf.
Dopinga kontroļu laikā iegūto paraugu starptautiskās transportēšanas pakalpojumi 14.11.2016 01.12.2016 plkst. 12:00 Instrukcija
Līguma projekts
14.12.2016 Lēmums Iepirkums izbeigts
Dopinga kontroles inventāra iegāde 14.07.2016 03.08.2016 plkst. 17:00 Instrukcija
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
12.08.2016 Lēmums Iepirkums izbeigts
Projekta “Latvijas antidopinga programmas modernizēšana” realizēšana un vidēja termiņa antidopinga programmas 2017. – 2021.gadam izstrāde 31.03.2016 11.04.2016 plkst. 10:00 Instrukcija
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums
 25.04.2016 Lēmums
SIA “NK konsultācijas” Līguma teksts – *pdf.SIA “NK konsultācijas” Vienošanās – *pdf.”
Printeru kārtridžu uzpilde un atjaunošana, kā arī biroja tehnikas apkalpošana un remonts Valsts sporta medicīnas centra vajadzībām 23.03.2016 06.04.2016 plkst. 13:00 Instrukcija ar pielikumiem  11.04.2016  Lēmums  SIA “BTK.LV”
Līguma teksts – *pdf.
Ēkas apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas nodrošināšanas pakalpojuma iegāde 22.03.2016 05.04.2016 plkst. 10:00 Instrukcija
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums
5. pielikums
6. pielikums
 15.04.2016  Lēmums
SIA “BRUKS”
Līguma teksts – *pdf.Līgums pārtraukts