Noslēgtie līgumi 2015. gadā

Līguma
priekšmets
Iepirkuma identifikācijas Nr. Paziņojuma publikācijas datums IUB mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EURO bez PVN Līguma darbības termiņš
Par profesionālo civiltiesisko atbildību X X X Seesam insurances AS Latvijas filiāle 850 18.03.2015
-
17.03.2016
Reklāmas izvietošana internetā un katalogā X X X SIA “TeleMedia” 60 03.2015
-
03.2016
Par dopinga kontroles analītiskiem pakalpojumiem VSMC2015/02 27.02.2015 Drēzdenes dopinga analīzes un sporta bioķīmijas institūts 67150 20.04.2015
-
20.04.2017