Noslēgtie līgumi 2014. gadā

Līguma
priekšmets
Iepirkuma identifikācijas Nr. Paziņojuma publikācijas datums IUB mājaslapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena EURO bez PVN Līguma darbības termiņš
Par medicīnisko ierīču verificēšanu, kalibrēšanu, testēšanu un drošības pārbaudi X X X SIA “ROLA” 716,40 16.01.2015 līdz saistību izpildei
Higiēnas nomas un servisa priekšmetu noma un piegāde X X X AS “Berendsen Tekstila Serviss” 1118,00 11.02.2014 – 11.02.2015
Profesionālās atbildības apdrošināšanas polise (ADN) X X X Seesam insurances AS Latvijas filiāle 787,00 18.03.2014 – 17.03.2015
Reklāmas izvietošana internetā un katalogā X X X SIA “TeleMedia” 80,00 14.03.2014 – 25.03.2015
Par biroja tehnikas pakalpojumiem X X X SIA “EUROEXPRESS” 800,00 10.04.2014 – 10.04.2015
Par programm-produkta “1C:UZŅĒMUMS” abonenta apkalpošanu X X X SIA “1C:ANDI” 122,87 uz nenoteiktu laiku
Par elektroiekārtas “Mobilais gaisa kondicionieris Chempion 9000 BTU” nomu X X X SIA “Salna Baltic” 49,58 01.08.2014 – 07.08.2014
Par EKG Schiller CARDIOVIT
MS-2010 piegādi
X X X SIA “NMS
ELPA”
2650,00 13.10.2014 – 17.11.2014
Par mobilo sakaru un mobilā interneta pakalpjumu sniegšanu VM 2014/13 SIA “Tele 2″ 41999,99 (visām pasūtītāja uzskaitītajām iestādēm) 30.10.2014 – 31.10.2016
Par skābekļa (medicīniskā) balona uzpildi X X X SIA “ELME MESSER L” 8,14 30.10.2014 – 10.11.2014
Par laboratorijas izmeklējumu uzskaites un kontroles sistēmas programmatūras licences iznomāšanu un ekspluatācijas atbalsta nodrošināšanu X X X SIA “Medicus Data” 3000,00 11.11.2014 – 10.11.2015
Dienesta vieglā automobiļa noma VM VSMC 2014/03 15.10.2014 27.10.2014 SIA “GT autonoma” 10541,52 11.11.2014 – 11.11.2017
Par reklāmas izvietošanu X X X SIA “Latvijas Tālrunis” 302,50 18.12.2014 – 18.12.2015
Par portatīvā hematoloģiskā analizatora
Becton Dickinson QBS Star piegādi
VM VSMC 2014/05 11.11.2014 24.11.2014 SIA “Interlux” 8000,00 30.12.2014
Par starptautiskiem pasta sūtījumiem X X X SIA “DHL Latvia” 1820,00 12.11.2014 – 30.11.2015
Par reaģentu un piederumu
piegādi urīna analīžu nodrošināšanai
VM VSMC 2014/06 27.11.2014 08.12.2014 SIA “Medilink” 5084,00 05.01.2015 – 31.12.2015
Par reaģentu piegādi asins analīžu nodrošināšanai VM VSMC 2014/06 27.11.2014 08.12.2014 SIA “Limeta” 5280,96 05.01.2015 – 31.12.2015
Par reaģentu piegādi asins analīžu nodrošināšanai VM VSMC 2014/06 27.11.2014 08.12.2014 SIA “Interlux” 10686,00 05.01.2015 – 31.12.2015
Par preču
analīžu paraugu savākšanai
piegādi
VM VSMC 2014/06 27.11.2014 08.12.2014 SIA “Diamedica” 4340,00 05.01.2015 – 31.12.2015
Par poligrāfijas pakalpojumiem VM VSMC 2014/07 28.11.2014 09.12.2014 SIA “Latgales druka” 4253,00 10.12.2014 līdz saistību izpildei