Vēsture

1937 – 1946.gads: Sporta medicīnas kabineta izveide

(Prof. Aleksandrs Bieziņš)

(Prof. Aleksandrs Bieziņš)

Pirmsākumi Latvijā sportistu veselības aprūpē meklējami 20. gadsimta 30. gados. 1937. gada 1. jūnijā Latvijas Fiziskās kultūras un sporta komitejā nodibināja Sporta medicīnas kabinetu, kuru izvietoja Sporta nama administrācijas ēkā Starta ielā 3. Kabineta vadību uzņēmās, tajā laikā privātdocents A. Bieziņš, kura  vadībā tika veiktas pirmās sportistu medicīniskās apskates, kā arī tika novērtēta fiziskās kultūras un sporta ietekme uz cilvēka organismu.

1939.gada 1.aprīlī kabinets tika pārdēvēts par Fiziskās audzināšanas un sporta medicīnas institūtu. Institūtā bija ambulance, medicīniskais, psiholoģijas, rentgena un elektrokardiogrāfijas kabinets un laboratorija. Kara gados institūta darbība gandrīz apstājās, bet 1946.gada 15.decembrī institūtu likvidēja.

 

1950 – 1954.gads: Pēckara reorganizācija

(Latvijas Republikāniskais ārstnieciskās     fizkultūras dispansers Sarkanarmijas ielā 8b)

(Latvijas Republikāniskais ārstnieciskās fizkultūras dispansers Sarkanarmijas ielā 8b)

Rīgas 1.poliklīnikā tika izveidots Fiziskās audzināšanas un sporta medicīnas centrs, kurš tika reorganizēts un 1950. gada 1. oktobrī izveidoja Latvijas Republikānisko ārstnieciskās fizkultūras dispanseru. Tas atradās Rīgā, Sarkanarmijas ielā 8b, tagad Bruņinieku iela un savu nosaukumu saglabāja vairāk nekā 50 gadus. Dispanserā atradās divas nodaļas: Medicīniskā kontroles nodaļa un Ārstnieciskās fizkultūras nodaļa. Arvien liels palīgs dispansera darbiniekiem bija Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūta docents K. Lencbergs, kā arī prof. A. Bieziņš.

1952. gadā dispanserā darbību sāka klīniskā laboratorija, rentgena un funkcionālās diagnostikas kabineti, nozīmīgi paaugstinot sportistu veselības stāvokļa novērtēšanas kvalitāti.

1954. gadā republikas lielākajās pilsētās – Daugavpilī, Liepājā un Cēsīs – tika nodibināti ārstnieciskās fizkultūras dispanseri, kas bija svarīgi sporta medicīnas attīstībā. Dispanseru izveidošana reģionos sekmēja sportistu veselības pārbaudi, profilakses pasākumus un ārstēšanu  ne tikai Rīgā, bet arī citās Latvijas pilsētās. Vēlākajos gados šie dispanseri tika likvidēti.

 

1975. – 1986 : Attīstība

(Dr. A.Eglīte)

(Dr. A.Eglīte)

1975. gadā tika organizēti medicīniskās pārbaudes komandējumi uz sporta skolām, kur nebija medicīniskais personāls. Daudz zināšanu un praktisko iemaņu sportistu medicīniskajā kontrolē ieguldījuši nodaļas vadītāji – medicīniskās kontroles ārsti, kā piemēram A.Eglīte, I.Murele, S.Šutka, L.Cibule, sporta ārsti J.Krievkalns , L.Artjuhova u.c.
1979. gadā  tika izveidota bērnu un pusaudžu medicīniskās kontroles nodaļa, kā arī augstas klases sportistu  medicīniskās kontroles nodaļa.
1986. gada 26. februārī stājās spēkā LPSR Veselības aizsardzības ministrijas pavēle Par veselības aizsardzības orgānu iestāžu uzdevumiem fiziskās kultūras un sporta plašai izmantošanai iedzīvotāju veselības nostiprināšanā un saglabāšanā, slimību profilaksē Latvijas PSR.

 

1991 – Šobrīd:

Pēc Latvijas brīvības atgūšanas gadu gaitā Republikāniskā ārstniecības fizkultūras dispansera nosaukumi mainījušies vairākkārt:

 • 1991. gads – Sporta medicīnas un fiziskās rehabilitācijas dispansers;
 • 1993. gads – Republikas Sporta medicīnas un fiziskās rehabilitācijas centrs;
 • 1995. gads – LR Labklājības ministrijas Valsts sporta medicīnas centrs;
 • 1999.gads – bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sporta medicīnas centrs”;
 • 2003. gads – BOV SIA “Sporta medicīnas centrs”;
 • 2004. gads – Sporta medicīnas valsts aģentūra;
 • Kopš 2013. gada 1. janvāra – Valsts sporta medicīnas centrs.
Valsts sporta medicīnas centrs Raiņa bulv. 27

(Valsts sporta medicīnas centrs Raiņa bulv. 27)

Sākot no  2001. gada 1. jūlija iestāde atrodas Raiņa bulvārī 27.
No 2000. gada ir apmācīt tiesīga  iestāde sporta medicīnā Latvijā, kur apgūst četrgadīgu pilna laika klātienes rezidentūras pēcdiploma studiju programmu sporta medicīnā

2003.gadā tika izveidota Antidopinga nodaļa, to sākotnēji vadīja sporta ārste L. Kozlovska, no 2015.gada nodaļu vadīja G.Berķis, savukārt no 2017.gada Antidopinga nodaļu vada M.Dimants.

2006. gada 14. martā iestādē tika izveidota padziļinātā profilaktiskā pārbaude, kas ietver laboratoriskos izmeklējumus, fizisko un funkcionālo spēju novērtēšanu pēc EUROFIT metodes, fiziskās slodzes testu ar elektrokardiogrammas 12 novadījumu pierakstu pirms un pēc slodzes, sirds un asinsvadu sistēmas, elpošanas sistēmas un nervu sistēmas novērtēšanas testus, antropometrijas datu izvērtēšanu, sniedz sporta ārsta konsultāciju u.c. izmeklējumus.

2016.gada 18.martā tika izveidota jauna kārtība sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzībai (Ministru kabineta 14.03.2006. noteikumi Nr. 195), pašreiz Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumi Nr.594.

Iestādē strādā sporta ārsti, traumotologs-ortopēds, kardiologs, bērnu neirologs, neirologs, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsti, ārsti ar sertifikātu EKG metodē un ar tiesībām veikt veloergometriju un slodzes testu, kā arī farmakologs, fizioterapeiti, masieri un  māsas.