Projekts EDGE

Aicinām ESOŠOS vai TOPOŠOS TRENERUS pieteikties dalībai antidopinga projektā

Aicinām esošos vai topošos trenerus pieteikties treniņu kursam projekta E.D.GE – EIROPAS ANTIDOPINGA PAAUDZE! ietvaros.

Kurss paredz pilnveidot treneru prasmes, kā strādāt ar jaunajiem sportistiem, lai veicinātu viņos spēju tikt galā ar psiholoģiskām grūtībām sportā. Pēc nodarbību cikla vienam no treneriem būs iespēja piedalīties projekta noslēguma pasākumā Venēcijā, Itālijā.

PROJEKTA AKTIVITĀTES NOTIKS NO š.g. AUGUSTA LĪDZ OKTOBRIM.

Pieteikšanās projektam – LĪDZ 17.07.2017., nosūtot pieteikumu uz e-pastu vieda.lusa@antidopings.lv. 


Aicinām JAUNIEŠUS pieteikties dalībai antidopinga projektā

JA ESI VECUMĀ NO 15 LĪDZ 19 GADIEM UN TEVI INTERESĒ SPORTS…
PIESAKIES PROJEKTAM
E.D.GE – EIROPAS ANTIDOPINGA PAAUDZE!

PROJEKTA IETVAROS VARĒSI APGŪT NODERĪGAS PRASMES, KĀ TIKT GALĀ AR PSIHOLOĢISKĀM GRŪTĪBĀM SPORTĀ (vilšanās, neveiksmes, stress, u.tml., veicinot komandas darbu, pašapziņu, koncentrēšanās spējas u.c.), KĀ ARĪ IESPĒJAMS TIEŠI TEV BŪS IESPĒJA PĀRSTĀVĒT LATVIJU PROJEKTA NOSLĒGUMA PASĀKUMĀ VENĒCIJĀ, ITĀLIJĀ!

PROJEKTA AKTIVITĀTES NOTIKS NO š.g. AUGUSTA LĪDZ OKTOBRIM.
Pieteikšanās projektam – LĪDZ 17.07.2017., nosūtot pieteikumu uz e-pastu vieda.lusa@antidopings.lv.

 


PROJEKTS EDGE

eu_flag_erasmus_vect_posLogo_EDGELai izglītotu jaunos sportistus un trenerus un veicinātu ētisko normu ievērošanu sportā, tostarp īpaši pievēršot uzmanību dopinga problēmai, Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļā 2017. gadā tiek īstenots projekts “E.D.GE – European Antidoping Generation”.

Projekta ietvaros šī gada augustā* paredzētas vairākas atraktīvas nodarbības jaunajiem sportistiem un treneriem, lai attīstītu prasmes tikt galā ar psiholoģiskām grūtībām sportā (vilšanās, neveiksmes, stress, u.tml., veicinot komandas darbu, pašapziņu, koncentrēšanās spējas u.c.) un līdz ar to veicinātu ētikas principu ievērošanu sportā. Viena no aktivitātēm būs arī “Jauniešu antidopinga darbnīca”, kurā tiks veidots manifests antidopinga stratēģijas atbalstam.

Pēc nodarbību cikla diviem no visiem jauniešiem – antidopinga vēstniekiem – un vienam no treneriem būs iespēja piedalīties projekta noslēguma pasākumā Venēcijā, Itālijā, kas notiks šī gada novembrī un kur kopā ar pārējo projektā iesaistīto valstu – Itālijas, Bulgārijas un Austrijas – pārstāvjiem katras valsts idejas par sportā nepieciešamajām psiholoģiskajām spējām un godīgas, ētiskas sacensības veicināšanu tiks apvienotas vienotā Eiropas Antidopinga paaudzes video!

 *precīzi datumi, kā arī norises vieta tiks saskaņoti ar projekta dalībniekiem