Cenrādis sniegtajiem pakalpojumiem

Nr.
p.k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1. Pakalpojumi, ar kuriem saistītos izdevumus nesedz no valsts budžeta līdzekļiem1
1.1. Masāžas procedūras
1.1.1. vienas kājas masāža (15 minūtes) 1 procedūra 7,69 0,00 7,69
1.1.2. abu kāju masāža (25 minūtes) 1 procedūra 10,23 0,00 10,23
1.1.3. muguras masāža bērnam no 8 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) (15 minūtes) 1 procedūra 7,69 0,00 7,69
1.1.4. muguras masāža bērnam no 8 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) (20 minūtes) 1 procedūra 10,23 0,00 10,23
1.1.5. muguras masāža bērnam no daudzbērnu ģimenes, kā arī bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam no 8 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) (15 minūtes)2 1 procedūra 6,15 0,00 6,15
1.1.6. muguras masāža bērnam no daudzbērnu ģimenes, kā arī bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam no 8 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) (20 minūtes)2 1 procedūra 8,18 0,00 8,18
1.1.7. muguras masāža (35 minūtes) 1 procedūra 14,04 0,00 14,04
1.1.8. kakla, krūšu daļas un abu roku masāža (30 minūtes) 1 procedūra 12,77 0,00 12,77
1.1.9. muguras un abu kāju masāža bērnam no 8 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) (20 minūtes) 1 procedūra 10,23 0,00 10,23
1.1.10. muguras un abu kāju masāža bērnam no 8 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) (30 minūtes) 1 procedūra 12,77 0,00 12,77
1.1.11. muguras un abu kāju masāža (60 minūtes) 1 procedūra 22,92 0,00 22,92
1.1.12. apkakles zonas masāža (15 minūtes) 1 procedūra 7,69 0,00 7,69
1.1.13. apkakles zonas un plecu locītavu masāža (25 minūtes) 1 procedūra 11,50 0,00 11,50
1.1.14. abu roku masāža (20 minūtes) 1 procedūra 10,23 0,00 10,23
1.1.15. vienas rokas masāža (10 minūtes) 1 procedūra 6,42 0,00 6,42
1.1.16. vispārējā masāža (75 minūtes) 1 procedūra 25,46 0,00 25,46
1.2. Fizioterapija
1.2.1. fizioterapeita vadīta individuālā nodarbība ar pacientu (30 minūtes) 1 apmeklējums 13,88 0,00 13,88
1.2.2. fizioterapeita vadīta individuālā nodarbība ar pacientu (60 minūtes) 1 apmeklējums 22,05 0,00 22,05
1.2.3. fizioterapeita vadīta individuālā nodarbība ar bērnu no 8 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) (45 minūtes) 1 apmeklējums 17,96 0,00 17,96
1.2.4. ārstnieciskā un koriģējošā vingrošana grupā (līdz 10 bērniem, tai skaitā sportisti) vienam bērnam, tai skaitā sportistam, no 10 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) (60 minūtes) 1 apmeklējums 5,71 0,00 5,71
1.2.5. ārstnieciskā un koriģējošā vingrošana grupā (līdz 10 bērniem, tai skaitā sportisti) vienam bērnam, tai skaitā sportistam, no daudzbērnu ģimenes, kā arī bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam no 10 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) (60 minūtes)2 1 apmeklējums 4,57 0,00 4,57
1.2.6. ārstnieciskā vingrošana grupā (līdz 10 cilvēkiem) vienam pacientam (60 minūtes) 1 apmeklējums 6,80 0,00 6,80
1.2.7. ārstnieciskās vingrošanas kompleksa nodarbībām mājās izstrāde pie fizioterapeita (60 minūtes) 1 apmeklējums 21,54 0,00 21,54
1.2.8. ārstnieciskās vingrošanas kompleksa nodarbībām mājās izstrāde pie fizioterapeita bērnam no daudzbērnu ģimenes, kā arī bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam no 8 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) (60 minūtes) 2 1 apmeklējums 17,23 0,00 17,23
1.2.9. teipošana ar klienta teipu 1 apmeklējums 7,92 0,00 7,92
1.2.10. teipošana (ar teipu līdz 0,5 metriem) 1 apmeklējums 8,89 0,00 8,89
1.2.11. teipošana (ar teipu līdz 1 metram) 1 apmeklējums 9,87 0,00 9,87
1.2.12. teipošana (ar teipu līdz 2 metriem) 1 apmeklējums 11,82 0,00 11,82
2. Pakalpojumi, kas tiek sniegti personām, kuras vēršas Valsts sporta medicīnas centrā, neievērojot valstī noteikto nosūtīšanas kārtību ambulatorai vai stacionārai izmeklēšanai un ārstēšanai
2.1. Speciālista konsultācija1, 3
2.1.1. sporta ārsta konsultācija 1 apmeklējums 20,02 0,00 20,02
2.1.2. sporta ārsta konsultācija (ar laboratoriskiem izmeklējumiem) 1 apmeklējums 22,85 0,00 22,85
2.1.3. sporta ārsta atkārtota konsultācija (mēneša laikā) 1 apmeklējums 13,09 0,00 13,09
2.1.4. traumatologa, ortopēda konsultācija bērniem no 8 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) 1 apmeklējums 20,10 0,00 20,10
2.1.5. traumatologa, ortopēda atkārtota konsultācija bērniem no 8 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) (mēneša laikā) 1 apmeklējums 13,13 0,00 13,13
2.1.6. kardiologa konsultācija 1 apmeklējums 19,71 0,00 19,71
2.1.7. kardiologa atkārtota konsultācija (mēneša laikā) 1 apmeklējums 12,93 0,00 12,93
2.1.8. neirologa konsultācija 1 apmeklējums 20,10 0,00 20,10
2.1.9. neirologa atkārtota konsultācija (mēneša laikā) 1 apmeklējums 13,13 0,00 13,13
2.1.10. otolaringologa konsultācija 1 apmeklējums 22,42 0,00 22,42
2.1.11. otolaringologa atkārtota konsultācija (mēneša laikā) 1 apmeklējums 14,28 0,00 14,28
2.1.12. bērnu kardiologa konsultācija (ar ehokardiogrāfiju) 1 apmeklējums 21,51 0,00 21,51
2.1.13. bērnu kardiologa atkārtota konsultācija (mēneša laikā) 1 apmeklējums 13,29 0,00 13,29
2.1.14. fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultācija 1 apmeklējums 19,76 0,00 19,76
2.1.15. fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta atkārtota konsultācija (mēneša laikā) 1 apmeklējums 12,96 0,00 12,96
2.1.16. ārstnieciskās vingrošanas kompleksa nodarbībām mājās izstrāde pie fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta (60 minūtes) 1 apmeklējums 18,06 0,00 18,06
2.1.17. fizioterapeita konsultācija, ieskaitot pacienta funkcionālu izmeklēšanu (45 minūtes) 1 apmeklējums 17,45 0,00 17,45
2.1.18. izziņas izsniegšana par veselības stāvokli (kas pārsniedz likumā noteiktās medicīniskās dokumentācijas izsniegšanas biežumu)4 1 izziņa 4,51 0,00 4,51
2.2. Izmeklējumi funkcionālajā diagnostikā1, 3
2.2.1. elektrokardiogrammas (bez slodzes) pieraksts un apraksts 1 procedūra 11,60 0,00 11,60
2.2.2. elektrokardiogrammas pieraksts un apraksts pirms un pēc nedozētas slodzes (2 minūšu skrējiens augstsolī uz vietas vai 30 pietupieni) 1 procedūra 13,57 0,00 13,57
2.2.3. veloergometrijas slodzes tests ar pakāpenisku nepārtraukti pieaugošu slodzi, elektrokardiogrammas un arteriālā spiediena monitorēšanu pirms slodzes, slodzes laikā un pēc slodzes 1 procedūra 34,40 0,00 34,40
2.2.4. ehokardiogrāfija M un B režīmā ar doplerogrāfiju 1 procedūra 22,85 0,00 22,85
2.2.5. Holtera (elektrokardiogrammas) monitorēšana no 18 līdz 24 stundām 1 procedūra 35,69 0,00 35,69
2.3. Fizisko īpašību testēšana bērniem no 10 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) pēc EUROFIT metodes1, 3
2.3.1. ķermeņa statiskais līdzsvars “Flamingo tests” 1 procedūra 3,36 0,00 3,36
2.3.2. rokas kustības pārvietošanas ātrums un koordinācija “Uzsitienu uz plāksnes tests” 1 procedūra 3,36 0,00 3,36
2.3.3. lokanība “Lokanības tests” 1 procedūra 3,36 0,00 3,36
2.3.4. eksplozīvais spēks “Lēciena tālumā no vietas tests” 1 procedūra 3,36 0,00 3,36
2.3.5. dinamiskā spēka izturība “Piecēlienu tests” 1 procedūra 3,36 0,00 3,36
2.3.6. statiskā spēka izturība “Kāriena ar saliektām rokām tests” 1 procedūra 3,36 0,00 3,36
2.3.7. absolūtais statiskais spēks “Rokas tvēriena tests” 1 procedūra 3,36 0,00 3,36
2.3.8. pārvietošanās ātrums un veiklība “5 x 10 m atspoles skriešanas tests” 1 procedūra 3,36 0,00 3,36
2.3.9. aerobās spējas (kardiorespiratorās spējas) “Veloergometra slodzes tests PWC170 bērniem ar augumu no 150 cm” 1 procedūra 12,26 0,00 12,26
2.3.10. aerobās spējas (kardiorespiratorās spējas) “20 metru izturības atspoles skrējiena tests” (bērna mācību vietā) 1 procedūra 4,47 0,00 4,47
2.4. Manipulācijas otorinolaringoloģijā1, 3
2.4.1. deguna skalošana ar sūkni 1 procedūra 4,45 0,00 4,45
2.4.2. deguna asiņošanas apturēšana ar embolizējošiem kairinātājiem 1 procedūra 4,45 0,00 4,45
2.4.3. aukslēju mandeļu konservatīva ārstēšana abās pusēs 1 procedūra 6,91 0,00 6,91
2.4.4. medikamentu ievadīšana balsenē 1 procedūra 4,45 0,00 4,45
2.4.5. sēra korķu izņemšana vienā pusē 1 procedūra 4,45 0,00 4,45
2.4.6. mērķtiecīga medikamentu ievadīšana dzirdes ejā ar spoguļa palīdzību 1 procedūra 4,45 0,00 4,45
2.4.7. dzirdes kanālu izpūšana ar Policera balonu 1 procedūra 4,45 0,00 4,45
2.4.8. timpanometrija, audiometrija un refleksometrija 1 procedūra 5,27 0,00 5,27
2.4.9. virsmas anestēzija 1 procedūra 5,27 0,00 5,27
2.4.10. bungādiņas paracentēze (cenā iekļauta virsmas anestēzija) 1 procedūra 6,09 0,00 6,09
2.5. Fizikālās medicīnas procedūras1, 3
2.5.1. diadinamiskās strāvas terapija 1 procedūra 6,31 0,00 6,31
2.5.2. sinusoidāli modulētās strāvas terapija 1 procedūra 6,31 0,00 6,31
2.5.3. elektroforēze (1 seanss) 1 procedūra 6,63 0,00 6,63
2.5.4. ultraskaņa (bez medikamenta) 1 procedūra 6,74 0,00 6,74
2.5.5. fonoforēze (ar medikamentu) 1 procedūra 4,03 0,00 4,03
2.5.6. ultraīsviļņu terapija 1 procedūra 7,55 0,00 7,55
2.5.7. mikroviļņu terapija 1 procedūra 6,27 0,00 6,27
2.5.8. mainīgā magnētiskā lauka terapija 1 procedūra 5,57 0,00 5,57
2.6. Antropometrija1, 3
2.6.1. ķermeņa masas analīze 1 procedūra 3,92 0,00 3,92
2.6.2. ķermeņa svara noteikšana 1 mērījuma veids 2,47 0,00 2,47
2.6.3. auguma garuma mērīšana 1 mērījuma veids 2,30 0,00 2,30
2.6.4. redzes asuma noteikšana tālumā bērniem un pieaugušajiem 1 mērījuma veids 2,36 0,00 2,36
2.6.5. plaukstas dinamometrija 1 mērījuma veids 2,46 0,00 2,46
2.6.6. krūšu kurvja apkārtmēra noteikšana miera stāvoklī, ieelpā un izelpā 1 mērījuma veids 2,30 0,00 2,30
2.6.7. ārējās elpošanas pamatrādītāju noteikšana (vitālā kapacitāte – VC, padziļinātās izelpas tilpums vienā sekundē – FEV) 1 procedūra 2,30 0,00 2,30
2.7. Valsts sporta medicīnas centra speciālistu izbraukuma vizīte1, 5
2.7.1. izdevumu kompensēšana, kas saistīti ar Valsts sporta medicīnas centra speciālistu izmitināšanu pakalpojuma sniegšanas vietā diennakts 29,77 0,00 29,77
2.7.2. izdevumu kompensēšana, kas saistīti ar Valsts sporta medicīnas centra speciālistu transportēšanu uz pakalpojuma sniegšanas vietu un atpakaļ uz pastāvīgo darba (dienesta) vietu attālums (par 1 km no Rīgas uz vienu pusi) 2,66 0,00 2,66
2.8. Dopinga kontrole analīzēm6, 7, 8, 9
2.8.1. viena urīna parauga analīze dopinga vielu noteikšanai sacensību laikā bez papildu izmeklējumiem un atbildes sniegšana 14 dienu laikā 1 analīze 370,40 0,00 370,40
2.8.2. viena urīna parauga analīze dopinga vielu noteikšanai ārpus sacensībām bez papildu izmeklējumiem un atbildes sniegšana 14 dienu laikā 1 analīze 320,42 0,00 320,42
2.8.3. viena urīna parauga analīze dopinga vielu noteikšanai sacensību laikā bez papildu izmeklējumiem un atbildes sniegšana 72 stundu laikā 1 analīze 509,42 0,00 509,42
2.8.4. viena urīna parauga analīze dopinga vielu noteikšanai ārpus sacensībām bez papildu izmeklējumiem un atbildes sniegšana 72 stundu laikā 1 analīze 459,44 0,00 459,44
2.8.5. viena urīna parauga savākšana (bez paraugu transportēšanas uz laboratoriju, laboratorijas pakalpojumu un komandējuma izdevumu apmaksas) 1 analīze 159,52 0,00 159,52
2.8.6. viens papildu izmeklējums urīnā eritropoetīna noteikšanai 1 analīze 211,42 0,00 211,42
2.8.7. viens papildu izmeklējums urīnā augšanas hormona atbrīvotājfaktoru noteikšanai 1 analīze 76,94 0,00 76,94
2.8.8. viens papildu izmeklējums urīnā gonadotropīna atbrīvotājhormona noteikšanai 1 analīze 76,94 0,00 76,94
2.8.9. viens papildu izmeklējums urīnā endogēno steroīdu noteikšanai ar IRMS metodi 1 analīze 431,57 0,00 431,57
2.8.10. viens papildu izmeklējums urīnā insulīna noteikšanai 1 analīze 191,19 0,00 191,19
2.8.11. viens izmeklējums urīnā endogēno steroīdu apstiprināšanai, tai skaitā ar IRMS metodi 1 analīze 491,07 0,00 491,07
2.8.12. viena asins parauga analīze eritropoetīna noteikšanai asins serumā 1 analīze 380,38 0,00 380,38
2.8.13. viena asins parauga analīze augšanas hormona noteikšanai asins serumā 1 analīze 291,13 0,00 291,13
2.8.14. viena asins parauga analīze mākslīgu skābekļa pārnesēju uz hemoglobīna bāzes noteikšanai asins plazmā 1 analīze 217,39 0,00 217,39
2.8.15. viena asins parauga analīze eritropoetīna noteikšanai asins plazmā 1 analīze 379,23 0,00 379,23
2.8.16. viena asins parauga analīze sportista bioloģiskajai asins pasei asins plazmā 1 analīze 196,69 0,00 196,69
2.8.17. viena asins parauga savākšana (bez paraugu transportēšanas uz laboratoriju, laboratorijas pakalpojumu un komandējuma izdevumu apmaksas) 1 analīze 179,89 0,00 179,89
2.8.18. viena parauga B daļas kvalitatīvā analīze A paraugā noteiktās dopinga vielas apstiprināšanai 1 analīze 678,73 0,00 678,73
2.8.19. viena parauga B daļas kvantitatīvā analīze A paraugā noteiktās dopinga vielas apstiprināšanai 1 analīze 1095,23 0,00 1095,23
2.8.20. viena parauga B daļas izmeklējums ar IRMS metodi 1 analīze 678,73 0,00 678,73
2.8.21. viena parauga B daļas izmeklējums EPO un to analogu apstiprināšanai 1 analīze 678,73 0,00 678,73
2.8.22. viena parauga B daļas izmeklējums augšanas hormona apstiprināšanai 1 analīze 678,73 0,00 678,73
2.8.23. dopinga kontroles laboratorijas sagatavots analītisko rezultātu pilns dokumentārs pārskats 1 dokuments 797,72 0,00 797,72
2.8.24. dopinga kontroles laboratorijas sagatavots analītisko rezultātu pilns dokumentārs pārskats sportista bioloģiskajai asins pasei 1 dokuments 381,22 0,00 381,22
2.9. Izglītojošie pasākumi4
2.9.1. lekcija sporta medicīnas jomā 1 akadēmiskā stunda 1 klausītājam 2,04 0,00 2,04
2.9.2. lekcija antidopinga jomā (bez komandējuma izdevumu apmaksas) 1 akadēmiskā stunda 25,84 0,00 25,84
2.9.3. antidopinga stenda prezentācija (divi informatori un izdales materiāli 100 personām, bez komandējuma izdevumu apmaksas) 1 stunda 19,86 0,00 19,86
*MK  11.12.2012 noteikumi Nr.859 “Valsts sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādis”.
**MK  27.08.2013 noteikumi Nr.676 “Valsts sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādis”.
***MK  31.10.2017 noteikumi Nr.646 “Valsts sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādis”.
Piezīmes:
1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. pantapirmās daļas 3. punkta “a” apakšpunktu.
2 Daudzbērnu ģimeņu bērni, kā arī bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni savu statusu apliecina:
- daudzbērnu ģimeņu bērni – uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” un personu apliecinošu dokumentu vai daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentu;
- bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni – uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai, kas izsniegta atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumiem Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās“, vai bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi kopiju, norakstu vai izrakstu (ievietošana bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē vai aizbildņa iecelšana).
3 Neattiecas uz sportistiem, tai skaitā sportistiem no 8 gadu vecuma, kas nodarbojas ar daiļslidošanu, sporta dejām, mākslas un sporta vingrošanu, un bērniem no 10 līdz 17 gadu vecumam ar paaugstinātu fizisko slodzi, kuri trenējas kādā sporta veidā (un to var dokumentāri apstiprināt), kas netiek apmaksāts no valsts budžeta programmas līdzekļiem.
4 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59. pantapirmo daļu.
5 Ceļa (degvielas) un Valsts sporta medicīnas centra speciālistu izmitināšanas (naktsmītņu) izmaksas saistībā ar sporta medicīnas pakalpojumu tuvināšanu sportista un bērna ar paaugstinātu fizisko slodzi dzīvesvietai, kā arī dopinga kontrolieriem un Valsts sporta medicīnas centra amatpersonām, kas veic izglītojošos pasākumus sporta medicīnas, tai skaitā antidopinga, jomā.
6 Dopinga kontroles veic saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumiem Nr. 820 “Dopinga kontroles kārtība” (papildus Antidopinga komitejas apstiprinātajam valsts budžeta plānam).
7 Paraugu transportēšana uz dopinga kontroles laboratoriju no Latvijas tiek nodrošināta darbdienās ar piegādi laboratorijā nākamajā darba dienā. Izsūtīšana no Rīgas un/vai piegāde laboratorijā nedēļas nogalē vai svētku dienās (Latvijā vai laboratorijas valstī) tiek saskaņota individuāli, vienojoties par izmaksām.
8 Dopinga kontroles un antidopinga izglītojošo pasākumu cenas ir norādītas bez transporta izmaksām uz antidopinga pasākumu norises vietām un bez iespējamām nakšņošanas izmaksām.
9 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. pantaastoto daļu.